photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Konferencja „Strategia Karp 2020″

wtorek 18.06.2013

 

karp22

 

W dniu 18 czerwca 2013 odbyła się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie konferencja zatytułowana „Strategia Karp 2020”. Jej celem było podsumowanie i promocja przedsięwzięcia o tym samym tytule, realizowanego przez 12 Lokalnych Grup Rybackich (LGR) Polski Południowej w ramach Osi 4 Programu Operacyjnego PO Ryby 2007 – 2013. Projekt „Strategia Karp 2020” zyskał najwyższą ocenę spośród wszystkich działań realizowanych w ramach Osi 4 Europejskiego Funduszu Rybackiego w całej Unii Europejskiej. Idea przygotowania strategii rozwoju karpiarstwa w Polsce do roku 2020 została zainicjowana przez prof. dr hab. Ryszarda Wojdę z Pracowni Ichtiobiologii i Rybactwa Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW. Pracownicy Pracowni Ichtiobiologii i Rybactwa SGGW biorą czynny udział zarówno w przygotowaniu dokumentu „Strategii Karp 2020” jak i konferencji zamykającej. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędów Marszałkowskich województw Polski Południowej, Wyższych Uczelni rolniczych, Polskiej Akademii Nauk, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Samorządów Lokalnych różnych szczebli, organizacji i stowarzyszeń rybackich oraz wielu organizacji, których działalność bezpośrednio lub pośrednio wiąże się ze stawową gospodarką karpiową. 

 

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie