photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zajęcia z firmą Evonik

środa 17.04.2013

evinikW dniach 8, 9, 10 i 16.04.2013r. gościliśmy na Wydziale przedstawicieli firmy Evonik Degussa International AG: mgr Piotra Kwiatkowskiego – Technical Sales Manager i mgr Roberta Łubnickiego – National Sales Manager, absolwentów naszego Wydziału. Prezentując firmę Evonik prowadzili wykład dla studentów III roku w ramach przedmiotu „Przemysłowa produkcja pasz” oraz na zajęciach fakultatywnych dla studentów II roku studiów magisterskich „Zootechnika po angielsku”. Dla studentów I r. studiów magisterskich poprowadzili ćwiczenia z „Gospodarki paszowej”, które dotyczyły bilansowania receptur mieszanek pełnoporcjowych dla brojlerów kurzych pod kątem aminokwasów strawnych. 

 

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie