photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


XXXIX Przegląd Dorobku Kół Naukowych

wtorek 22.01.2013

 

plakat3

 

 W dniu 11.01.2013r. odbył się XXXIX Przegląd Dorobku Kół Naukowych, w którym przedstawiono 151 prezentacji w 5 Sekcjach: Społecznej, Inżynierskiej, Florystycznej, Faunistycznej i Nauk o Żywności oraz 44 postery. Z naszego Wydziału zostały nagrodzone i wyróżnione następujące prace:

SEKCJA NAUK O ŻYWNOŚCI

Praca wyróżniona:

  • Natalia Mroczek-Sosnowska, Agnieszka Wnuk, Marcin Różewicz Jakość mięsa kur jedwabistych. Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach

 SEKCJA FAUNISTYCZNA B

Praca nagrodzona:

  • Monika Kłodawska, Joanna Żórawska, Agnieszka Jacoszek Próba identyfikacji osobniczej Ursus artos – kontrola pochodzenia w ochronie in situ. Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach

 SEKCJA FAUNISTYCZNA C

Prace nagrodzone:

  • Marcin Sońta Wpływ łubinu jako zamiennego źródła białka w mieszankach dla świń rosnących na efektywność tuczu. Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich przy Wydziale Nauk o Zwierzętach
  • Wioleta Kniżewska Zmiany populacji dzika europejskiego w wybranych województwach w latach 2000-2011. Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich

 Prace wyróżnione:

  • Aleksandra Chmielewska, Patryk Czarczyński, Wojciech Falkowski Wartości wybranych wskaźników biochemicznych krwi krów mlecznych a wyniki rozrodu w stadzie. Wartości wybranych wskaźników biochemicznych krwi krów mlecznych a wyniki rozrodu w stadzie. Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich
  • Grzegorz Przeździecki, Marek Krysiak, Łukasz Kowalski Analiza preferencji hodowców bydła mlecznego w odniesieniu do wyboru preparatu mlekozastępczego stosowanego w odchowie jałówek remontowych. Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich
  • Monika Przeworska, Marcin Grzyb, Jakub Kaszubski, Radosław Gorzkoś Syndrom tłustej krowy a wybrane wskaźniki produkcyjne. Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich

W ogólnouczelnianej klasyfikacji 30 Kół Naukowych Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich zajęło 4 miejsce (opiekun dr Marcin Gołębiewski), Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach 7 miejsce (opiekun dr Krzysztof Klimaszewski). Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów, którego opiekunem jest dr Witold Strużyński z Zakładu Zoologii zajęło 6 miejsce w tej klasyfikacji.

Studenci: Barbara Królewska za prezentację „Wpływ masy ciała przy urodzeniu na tempo wzrostu prosiąt ssących”, Wioleta Kniżewska i Marcin Sońca otrzymali listy gratulacyjne i nagrody książkowe od sponsora Przeglądu Dorobku Kół Naukowych – Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS.

Dziękujemy wszystkim Studentom działającym w Kołach Naukowych naszego Wydziału za przygotowanie i przedstawienie prezentacji oraz zaangażowanie w organizację tegorocznego Przeglądu Dorobku Kół Naukowych, a nagrodzonym Studentom GRATULUJEMY!


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie