photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Legitymacje doktorantów

czwartek 6.09.2012

UWAGA doktoranci


Biuro Nauki przypomina, że legitymacje doktoranta wydane na blankietach według dotychczasowych wzorów zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 30 września 2012 r. (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich)
W związku z powyższym prosimy o sprawdzenie stanu swojego zdjęcia w Wirtualnym Dziekanacie SGGW (eHMS).
Wiele zdjęć nie spełniło określonych wymagań i zostało usuniętych do ponownego wprowadzenia. Jest także jeszcze wiele osób nie posiadających konta ehms.

Należy wczytać zdjęcie, które będzie spełniało określone wymagania:
– postać cyfrowa rozdzielczości 300 punktów na cal (300 dpi) w formacie jpg;
– rozmiar wydruku 2,00 cm (podstawa) na 2,50 cm (wysokość);
– zdjęcie legitymacyjne, kolorowe;
– jednolite, jasne tło (nie mogą występować dodatkowe elementy);
– portret nie może sięgać poniżej pachy;
– zdjęcie bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami;
– osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy.

Jednocześnie informujemy, że podstawą odebrania nowej legitymacji jest przedstawienie w Biurze Nauki dowodu wpłaty na konto Uczelni nr 52 1240 6003 1111 0000 4942 8120 kwoty 17,00 zł stanowiącej koszt jej wydania oraz zwrócenie dotychczasowej legitymacji doktoranckiej.

UWAGA! Doktorant ponosi odpowiedzialność za zamieszczone zdjęcie!
W przypadku wydruku legitymacji z błędnym zdjęciem, zostanie on niezwłocznie obciążony kosztem wydruku duplikatu
.


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie