photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Studia podyplomowe

środa 27.07.2011

Realizowane na Wydziale


 

Pies w społeczeństwie – hodowla i zachowanie

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

Kierownik studiów: dr inż. Katarzyna Fiszdon

 

Szczegółowy opis studiów


 

Pies w społeczeństwie – hodowla i zachowanie

Kierownik studiów: dr inż. Katarzyna Fiszdon

Czas trwania: 2 semestry, 12 zjazdów 2-dniowych, ogółem 160 godz.

Kontakt:
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, WNoZ
Sekretariat czynny pn. – pt. w godz. 10:00 – 14:00, pokój 22
tel. (0 22)  59 36 571  – dr inż. Katarzyna Fiszdon

 
Charakterystyka

Celem studium jest zapoznanie słuchaczy z zasadami wychowu, utrzymania i hodowli psów, umiejętnego określenia predyspozycji behawioralnych i możliwości ich kształtowania.

Słuchacze Studium, to:
•    osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę kynologiczną
•    pracownicy administracji samorządowej

Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie:
•    ustawodawstwa i zasad postępowania z psami
•    hodowli i prawidłowego utrzymania i pielęgnacji psów
•    wychowania i podstawowego szkolenia psów
•    przeprowadzania testów psychicznych dla psów ras uznanych za niebezpieczne i ich mieszańców.
Wykładowcami będą pracownicy Wydziału Nauk o Zwierzętach i Wydziału Nauk Weterynaryjnych SGGW oraz specjaliści z zakresu szkolenia psów z różnych dziedzin użytkowania.
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów SGGW.

Zobacz też: Program studiów i wykaz przedmiotów

Więcej informacji na stronie: http://pieswspoleczenstwie.sggw.pl


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie