photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Świat szponiastych łowców

poniedziałek 7.04.2014

jastrzab-harrisaW dniu 22 marca 2014 roku na Wydziale Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się pierwsza

Konferencja pt.: „Świat szponiastych łowców”

organizowana przez

Koło Naukowe Aves Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW

oraz

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Weterynarii IVSA Warszawa.

Projekt ten adresowany był do szerokiego grona odbiorców: hodowców, specjalistów i sokolników, studentów kierunków przyrodniczych, pasjonatów oraz osób zainteresowanych proponowanymi zagadnieniami.

Ku zadowoleniu organizatorów Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, uczestniczyło w niej ponad 220 osób – w tym szerokie grono studentów z całej Polski.

Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane z hodowlą i chowem, żywieniem, chorobami, aspektami prawnymi oraz ochroną ptaków szponiastych. Szczególny nacisk kładziono na sokolnictwo i ptaki szponiaste Polski oraz świata, rozmnażanie ptaków szponiastych, kształcenie w zakresie sokolnictwa w Europie, program reintrodukcji sokoła wędrownego, aspekty prawne posiadania i hodowli  ptaków szponiastych jak również najczęstsze choroby i pierwszą pomoc tym ptakom. Tematykę wykładów przedstawili wielcy goście:

 

Sokolnictwo i ptaki szponiaste

Adam Dopierała

Rozmnażanie ptaków szponiastych

Rafał Kruk

Kształcenie w zakresie sokolnictwa na Słowacji

Pavel Michal

Program reintrodukcji sokoła wędrownego

Janusz Sielicki

(Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”)

Najczęstsze choroby ptaków drapieżnych 

dr Andrzej Kruszewicz

 (Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie)

Pierwsza pomoc ptakom drapieżnym

dr Agnieszka Czujkowska

(Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie)

Aspekty hodowli ptaków szponiastych związane z wymogami CITES  

Wojciech Piwowarski i Karol Wolnicki

(Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody)

Szpital dla sokołów w Dubaju

dr Aleksandra Ledwoń

 (Zakład Patologii Zwierząt Egzotycznych, Nieudomowionych i Ryb, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW)

Orlik grubodzioby, ptak jakich mało

Ireneusz Chojnacki

 

Organizatorzy bardzo pięknie dziękują wszystkim wykładowcom za poświęcony czas oraz przekazaną nam wybitną wiedzę merytoryczną, ponadto sponsorom za wsparcie finansowe

Dziękujemy !!!

Komitet Organizacyjny:

Koło Naukowe Aves

Biela Iwona

Bołtralik Anna

Boruc Karolina

Grabeusz Diana

Jędruchów  Dorota

Kosiarz Paweł

Koźlińska Marlena

Sadłowska Agnieszka

Smolaga Ilona

Strasenburg Robert

TobolovÁ RenÁta

Wietrow Piotr

Wiewióra Małgorzata

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Weterynarii IVSA Warszawa

Kozłowska Natalia

Krasowska Zuzanna

Latek Ula

Łoza Angelika

Orzeł Daria

Opiekun Merytoryczny:

dr Monika Łukasiewicz

Sponsorzy:

Polski Związek Łowiecki

veterinary  consulting & control

12 ivsa PZŁ vett

 

Zapraszamy na film z Konferencji 

 http://www.youtube.com/watch?v=FNhML1V2nnY&list=UUTSbk0DrdfnoVwdMXnSs2rQ

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie