photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Roztrzygnięty konkurs na pracę magisterską

piątek 10.01.2014

imagesCAPNRZ3YMiło mam poinformować, że zwycięzcą konkursu na najlepszą pracę magisterską organizowanego przez firmę  De Heus Sp. z o.o w 2013 roku został Pan Adrian Kowalski, który jest absolwentem kierunku zootechnika na naszym Wydziale.

Promotorem nagrodzonej pracy pt. „Wpływ niekonwencjonalnie wzbogacanej siary na  rozwój układu pokarmowego cieląt” była Pani dr hab. Beata Kuczyńska. GRATULUJEMY!


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie