photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Projekty badawcze w konkursie NCN PRELUDIUM

środa 13.11.2013

M i SMgr Marta Kutwin (Prasek) i mgr Sławek Jaworski – doktoranci III roku Studium Doktoranckiego „Biotechnologia w produkcji zwierzęcej“ na Wydziale Nauk o Zwierzętach uzyskali w konkursie NCN PRELUDIUM ogłoszonym 15 III 2013 projekty badawcze:

 „Stres izolacji i niedożywienia komórki aktywowany przez nanopłatki grafenu jako regulator autofagii zintegrowanej z apoptozą. Badania na modelu glejaka wielopostaciowego in vitro i in ovo „– kierownik projektu Sławomir Jaworski (I pozycja na liście NCN)

„Nanocząstki platyny jako regulatory autokonsumpcji DNA w procesie śmierci komórki w badaniach na modelu glejaka wielopostaciowego in vitro i in ovo” – kierownik projektu Marta Prasek


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie