photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


środa 6.11.2013

OPIS SEKCJI HODOWCÓW BYDŁA

Sekcja Hodowców BYDŁA skupia osoby zainteresowane szeroko pojętą hodowlą bydła zarówno w użytkowości mlecznej jak i mięsnej. Poprzez praktykę uczy prawidłowości, którymi powinna się kierować osoba utrzymująca dany gatunek zwierząt gospodarskich, jak również przyszli eksperci w tej dziedzinie.

Do sekcji przynależą studenci Wydziału Nauk o Zwierzętach, Wydziału Rolnictwa i Biologii oraz Medycyny Weterynaryjnej.

 W ramach spotkań chcemy:

 • poruszać tematy związane z produkcją mleka jak również produkcji żywca wołowego,
 • uczestniczyć w wykładach, seminariach i konferencjach dotyczących bydła  jak też brać czynny udział w ich organizacji na wydziale, 
 • pomagać przy prowadzonych doświadczeniach, ale także w ramach własnej działalności w Kole Naukowym pod okiem specjalistów wykonywać badania, których tematy zależą od  własnej inicjatywy studentów,
 • współpracować z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami zrzeszającymi hodowców bydła
 • pozostawać w stałym kontakcie i współpracy z pracownikami naukowymi z Uczelni i spoza niej,
 • organizować wyjazdy do gospodarstw zajmujących się hodowlą bydła,
 • zapoznawać się z działalnością portali rolniczych i czasopism branżowych,
 • brać udział w wystawach zwierząt hodowlanych,

 

Celem do którego dążymy jest:

 • Rozszerzanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności studentów;
 • Pogłębianie zdobytej wiedzy oraz utrwalenie jej poprzez uczestnictwo w prowadzonych zajęciach praktycznych
 • Rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych wśród członków Sekcji i Koła;
 • Zapoznawanie się z nowościami technologicznymi oraz najnowszymi osiągnięciami naukowymi w zakresie hodowli bydła;
 • Upowszechnianie wyników pracy naukowej członków Sekcji i Koła;
 • Rozwijanie współpracy między studentami wydziału i uczelni oraz rolniczych uczelni wyższych w Polsce i poza jej granicami a także między studentami a instytucjami rządowymi i pozarządowymi odpowiedzialnymi za gospodarkę wiejską, ochronę środowiska i bioróżnorodności w Polsce.
 • Promowanie w Polsce Wydziału Nauk o Zwierzętach i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Opiekun Sekcji:  dr Marcin Gołębiewski


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie