photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Doradztwo w żywieniu zwierząt i gospodarka paszowa – nowe studia podyplomowe

wtorek 6.08.2013

IMG_0458Wydział Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
budynek 23 (niebieski); pok. 1041, 1042
tel.: 022 593 65 34, 022 593 65 28, 889 114 394
fax.: 022 593 65 38
e-mail: marek_balcerak@sggw.pl


Charakterystyka:
Absolwenci zdobędą wiedzę niezbędną w zakresie skutecznego doradztwa w żywieniu zwierząt na potrzeby gospodarstw rolnych jak również przedsiębiorstw zajmujących się obrotem towarowym na rynku pasz. Kompleksowa wiedza przekazana podczas studiów pozostaje współcześnie niezbędna pracownikom działu marketingu wytwórni paszowej, pracownikom ODR, doradcom rolniczym, powiatowym i wojewódzkim inspektorom do spraw pasz Inspekcji Weterynaryjnej, pracownikom Zakładów Higieny Weterynaryjnej, rolnikom posiadającym wytwórnie pasz na potrzeby własne, przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie obrotu pasz i  pracownikom organizacji zrzeszających producentów rolnych. Zajęcia poprowadzą pracownicy administracji weterynaryjnej zajmujący się między innymi nadzorem nad paszami, jak również pracownicy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Kadra dydaktyczna legitymuje się minimum tytułem doktora a jednocześnie z racji kwestii zawodowych dysponuje ogromną aktualną wiedzą praktyczną.           

czytaj dalej…  

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie