photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


III Konferencja „Drogi do AgroSukcesu”

poniedziałek 14.01.2013

 

KIF_1055W dniu 16 stycznia odbyły się III Konfrontacje „Drogi do AgroSukcesu”, w ramach których gościliśmy na Wydziale laureatów konkursu 

„Najlepsi z najlepszych”

 

 W tym roku byli to  uznani producenci mleka wysokiej jakości

Spotkanie prowadził Edward Lewandowski, redaktor naczelny czasopisma „Hodowla i Chów Bydła”

Poniżej przedstawiamy sylwetki Hodowców – Uczestników spotkania:

Wioletta i Sylwester Imiołek, woj. łódzkie

Krępa 56, 99-434 Domaniewice

tel. 606 461 688, e-mail:sylwekgrh@wp.pl

Prowadzimy 150-hektarowe gospodarstwo, specjalizujące się w produkcji mleka i hodowli bydła mlecznego w ilości 350 szt.  bydła, w tym 240 krów mlecznych o średniej wydajności ok.9000 litrów. Struktura zasiewów jest ściśle związana z zapewnieniem bazy paszowej dla zwierząt głównie w pasze objętościowe, natomiast pasze treściwe pochodzą z zakupu w formie pełnoporcjowej i zbilansowanej paszy podporządkowanej  pod różne grupy żywieniowe. Uprawiamy ok. 115 ha kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonkę oraz w mniejszej ilości na ziarno, reszta areału obsiana jest trawami z przeznaczeniem na kiszonkę. Krowy utrzymywane są w nowoczesnej wolnostanowiskowej oborze na rusztach, dojone w karuzelowej dojarni z 22 stanowiskami do doju, zarządzaną komputerowym systemem  stada  ALPRO, natomiast cielęta żywione są na automatycznej stacji odpajania cieląt. Do przygotowania pasz służy wóz paszowy w którym przygotowywana jest pasza PMR.  Mleczną specjalizacje rozpoczęliśmy w roku 1998 r.  Mieliśmy wówczas 22 ha i 8 krów mlecznych. Przez kolejne lata systematycznie powiększaliśmy zarówno areał gospodarstwa, jak i  pogłowie krów, korzystając przy tym z kredytów preferencyjnych oraz maksymalnie ze środków unijnych (SAPARD, SPO i PROW). Jesteśmy obecnie największymi dostawcami mleka do OSM Łowicz, do  której w 2011 r.   sprzedaliśmy ponad 1,5 mln litrów mleka w najwyższej klasie. Nasze zwierzęta, prezentowane na Regionalnej Wystawie Zwierząt  Hodowlanych w Bratoszewicach, zdobywały wielokrotnie tytuły czempionów. Systematycznie uczestniczymy w organizowanych szkoleniach. Nasze gospodarstwo jest laureatem wielu prestiżowych konkursów, takich jak: EUROZAGRODA 2010 – za pawilon hali udojowej typu karuzela, Najbardziej Innowacyjny  Młody Rolnik 2011 oraz  AgroLiga 2011 – zaszczytny tytuł   I Wicemistrza Krajowego w kategorii Rolnicy. Nasze gospodarstwo wyróżnia się pod względem ekonomicznym, nowoczesnością i estetyką całego siedliska.

 

Danuta i Zbigniew Klimaszewscy

Klimasze 1 A, 18-300 Zambrów

tel. (86) 271 89 77, e-mail: kakklimek@o2.pl

Prowadzimy – wraz z synami Karolem i Danielem – 68-hektarowe gospodarstwo (w tym 35 ha to dzierżawa), specjalizujące się w produkcji mleka o wysokiej jakości. Stado podstawowe liczy 130 sztuk, w tym 65 to krowy mleczne o średniej rocznej wydajności 8000 litrów, pozostałe bydło – to młodzież i jałówki cielne przeznaczone na remont stada. Żywienie bydła odbywa się u nas w systemie PMR. W 2010 r. wyprodukowaliśmy 500 tys. litrów mleka.

Gospodarstwo jest w pełni zmechanizowane i wyposażone w specjalistyczny sprzęt. Systematycznie wprowadzane są w nim nowe technologie. Nasze gospodarstwo w 2007 r. uznane zostało za najbezpieczniejsze kraju w V konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

oraz zdobyło tytuł Wicemistrz Podlaski AgroLigi 2007 w kategorii Rolnicy

.

Agata i Kazimierz Przeździeccy woj. podlaskie

Lendowo Budy1, 18-212 Nowe Piekuty

tel. 507 473 165, 510 617 717

Agata i Kazimierz Przeździeccy od ponad 30 lat prowadzą rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 120 ha własnych i dzierżawionych, ukierunkowane na produkcję mleka wysokiej jakości. Od kilku dziesięcioleci dają przykład doskonałej organizacji technologii produkcji. Nowoczesny budynek inwentarski budowany nowatorską metodą elementów składowych został wkomponowany w istniejące zabudowania tworząc razem harmonijną całość. Stado podstawowe krów mlecznych liczące 100 krów utrzymywane jest w systemie wolnostanowiskowym bezściołowym. Dój krów prowadzony jest w hali udojowej typu „rybia ość” 2×8. W trakcie doju zwierzęta otrzymują określone dawki pasz treściwych dzięki zastosowaniu nowatorskiej stacji paszowej. Państwo Przeździeccy w pracy hodowlanej korzystają z fachowego doradztwa współpracując z Instytutem Zootechniki w Krakowie oraz OSHZ Osięciny. Wieloletnia tradycja jest podtrzymywana również przez dzieci państwa Przeździeckich. Syn Grzegorz zdobywa wiedzę studiując na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. Gospodarstwo stanowi bezę dydaktyczną dla uczniów Szkól Rolniczych w Krzyżewie i Rudce a także studentów SGGW w Warszawie, którzy co roku odbywają tu praktyki zawodowe. Kazimierz Przeździecki jest szanowanym i cenionym działaczem społecznym, pełniąc przez ponad 25 lat funkcję przewodniczącego RN BS Szepietowo, członka RN SM Mlekovita, czy obecnie Sołtysa Wsi Lendowo Budy. Otwartość i gościnność to rzadkie cechy, które należy doceniać i propagować a Agata i Kazimierz Przeździeccy przez wiele lat pracy udowodnili iż w każdej sytuacji służą pomocą i radą, dając dobry przykład innym.

 

Regina i Jan Zawadzcy

Ciemnoszyje 47, 19-203 Grajewo, woj. podlaskie

tel. (86) 273 21 21, e-mail: jan_zawadzki@vp.pl

Prowadzimy 180-hektarowe gospodarstwo, specjalizujące się w produkcji mleka. W wolnostanowiskowej oborze utrzymywane jest 80 krów mlecznych o śr. wydajności ok. 8800 l mleka od sztuki, pozostałe bydło (ok. 100 szt.) to młodzież i jałówki cielne przeznaczane na powiększenie i reprodukcję stada. Żywienie bydła odbywa się za pomocą wozu paszowego. Krowy są dojone robotem udojowym. Mieszanki treściwe z zakupu dawkowane są komputerowo w systemie Alpro. Gospodarstwo jest w pełni zmechanizowane, wyposażone w specjalistyczny sprzęt rolniczy. Zaliczamy się do czołowych dostawców SM Mlekpol Grajewo. Całość sprzedaży w wys. 700 tys. l mleka sklasyfikowana jest w klasie ekstra. W gospodarstwie systematycznie wprowadzane są nowe technologie produkcji zwierzęcej i roślinnej. W 2011 r. rozpoczęliśmy budowę obory wolnostanowiskowej na 140 krów dojnych, w której będą pracować dwa roboty udojowe. Nasze wysokie osiągnięcia i rozwiązania technologiczne zostały docenione w ogólnopolskich konkursach: Złota Wiecha (zwycięstwo

w 1998 r.), AgroLiga (Wicemistrz Krajowy w 1998 r.) i Rolnik – Farmer Roku (finalista). Na corocznych wystawach hodowlanych w Szepietowie nasze sztuki zdobywają tytuły superchampionów, championów i wicechampionów. Całe nasze gospodarstwo stanowi bazę dydaktyczną dla studentów i wycieczek szkoleniowych.

 

Gertruda i Krzysztof Szmurło

Popławy, 17-120 Brańsk, woj. podlaskie

tel. 85 737 55 69, e-mail: marcinszmurlo@op.pl

Prowadzimy – wraz z rodziną – 370-hektarowe gospodarstwo rolne, specjalizujące się od ponad 20 lat w produkcji mleka wysokiej jakości. Obecnie stado liczy u nas 410 sztuk bydła, w tym ponad 200 krów mlecznych rasy PHF. Krowy, utrzymywane w oborze wolnostanowiskowej na głębokiej ściółce, są pod kontrolą użytkowości mlecznej. Średnia wydajność z obory wynosi ponad 9600 l mleka od krowy, rekordzistki dają ponad 9600 l. Dój odbywa się w hali udojowej typu „ rybia ość”. Pasze są zadawane wozem paszowym i przy pomocy stacji paszowej 3-stanowiskowej. W 2011 r. wyprodukowaliśmy dla SM „Bielmlek” w Bielsku Podlaskim łącznie 1,688 mln litrów mleka. Gospodarstwo jest w pełni zmechanizowane. Posiadamy kompleksowy sprzęt maszynowy do produkcji roślinnej i zwierzęcej. Już przed wejściem Polski do Unii Europejskiej prowadzone przez nas gospodarstwo spełniało wymogi dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska.

Nasze gospodarstwo wyróżnia się w powiecie bielskim zarówno pod względem skali produkcji, jak i estetyki obejścia.

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie