photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


XI Zjazd Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego

środa 28.11.2012

 

                  

 

Serdecznie zapraszamy na

XI Zjazd Mazowiecko-Świętokrzyskiego

Towarzystwa Ornitologicznego

 Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne,

Zakład Zoologii Wydziału Nauk o Zwierzętach

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

oraz Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów SGGW

zapraszają na

XI Zjazd M-ŚTO, ktory odbędzie się 1 grudnia (2012) w Warszawie

w kampusie SGGW przy ul. Ciszewskiego 8, w sali nr 1069

na I piętrze budynku nr 23.

 

Program Zjazdu:

[10.00 - 10.15] Witold Strużyński (Zakład Zoologii SGGW), Jacek Tabor (M-ŚTO)

Otwarcie zjazdu.

[10.15 – 10.35] Marek Elas i Krzysztof Kajzer (Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptakow) Pierwszy rok inwentaryzacji kolonii lęgowych gawrona Corvus frugilegus na Nizinie Mazowieckiej za nami.

[10.35 – 10.55] Krzysztof Klimaszewski (Zakład Zoologii, SGGW) Krajowy plan zarządzania traszką grzebieniastą Triturus cristatus.

[10. 55 – 11.05] Dyskusja.

[11.05-11.30] Marek Elas, Krzysztof Kajzer, Krzysztof Gaszewski, Łukasz Wardecki (STOP) Zimowanie ptakow na warszawskim odcinku Wisły w sezonie 2011/2012.

[11.30 – 12.10] Piotr Matyjasiak (Centrum Badań Ekologicznych PAN) Czynniki wpływające na termin powrotu z wiosennej wędrówki u dalekich migrantów na przykładzie dymówki Hirundo rustica.

[12.10 - 12.25] Dyskusja.

[12.25 – 13.25] Przerwa obiadowa (możliwość zjedzenia w bufecie – przyziemie).

[13.25 – 14.00] Marcin Polak, Marek Kucharczyk, Jarosław Wiącek (Zakład Ochrony Przyrody Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej) Hałas drogowy a ptaki.

[14.00 – 14.35] Przemek Chylarecki (Muzeum i Instytut Zoologii PAN) Czy zmiany liczebności naszych ptaków są napędzane zmianami klimatycznymi?

[14.35 – 15.10] Marek Stajszczyk (M-ŚTO) Ibis czczony Thresiornis aethiopicus.

[15.10 – 15.2]5 Dyskusja.

[15.25 – 15.45] Bartłomiej Woźniak (Ogolnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptakow) Regionalne zrożnicowanie w trendach pospolitych gatunkow ptakow.

[15.45 – 16.10] Adam Dmoch (RDOŚ w Warszawie) Czynna ochrona cennych gatunkow ptakow na Mazowszu.

[16.10 – 16.25] Weronika Janus (Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów SGGW) Poczwarówki okolic rezerwatu przyrody Łęg Oborski.

[16.25 – 16.40] Karolina Śliwińska (Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów SGGW) Próby czynnej ochrony różanki Rhodeus sericeus amarus w Kozienickim Parku Krajobrazowym.

[16.40 – 16.50] Dyskusja.

[16.50 – 17.20] Krzysztof Antczak, Jacek Tabor (M-ŚTO) Relacja z wyprawy MŚTO do Maroka.

[ok. 17.20] Zakończenie zjazdu.

W czasie zjazdu będzie możliwość zakupienia:

ostatnich roczników czasopisma KULON, referatów ze Zjazdu PTZool. w Lublinie, czasopisma Dubelt oraz koszulek,

naszywek z logiem M-ŚTO i znaczków oraz książek oferowanych przez Międzwydz. Koło Naukowe Biologów SGGW

 

Zarząd M-ŚTO oraz współorganizatorzy MKNB i WNoZ

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie