photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Ogłoszenia dla studentów

wtorek 20.09.2011

 

Na stronie poświęconej informacjom dla niepełnosprawnych studentów SGGW http://niepelnosprawni.sggw.pl/ znajduje się szereg przydatnych informacji, m. in.: rehabilitacja, stypendia, psycholog, program terapeutyczny „Pomoc młodym osobom z zaburzeniami psychicznymi” oraz linki do innych stron.


 Na ćwiczenia z przedmiotu Metody pracy hodowlanej potrzebne są kalkulatory.


INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
VIENNA INSURANCE GROUP III O/WARSZAWA
UL. RYDYGIERA 21, 01-793 WARSZAWA
TEL. (022) 631-31-95 DO 97 W. 140,
FAX: (022) 888-03-02

OSOBA ZAJMUJĄCA SIĘ SZKODAMI TO PANI EMILIA DOMAŃSKA.

SZKODY MOŻNA ZGŁASZAĆ BEZPOŚREDNIO W INTERRISKU NA RYDYGIERA 21 LUB W BIURZE NAU BROKER UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 31/33,WARSZAWA
DOKUMENTACJĘ JAKĄ TRZEBA DOŁĄCZYĆ ORAZ WNIOSEK ZGŁOSZENIA SZKODY ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE WWW.NAU.PL W ZAKŁADCE DLA SZKOŁY (AKTUALNY NUMER POLISY NNW TO A-A 144672).

 


 

 

UWAGA studenci studiów II stopnia


DOTYCZY STUDENTÓW WSZYSTKICH FORM STUDIÓW II STOPNIA UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM NAUKOWE

W porozumieniu z BSS informujemy, że w systemie eHMS został zamieszczony wzorzec oświadczenia, które powinni złożyć studenci 1 roku studiów drugiego stopnia, ubiegający się o przyznanie stypendium naukowego.

Wzorzec oświadczenia jest dostępny dla studentów w systemie eHMS w zakładce: Moje studia; menu: materiały różne; katalog: wzory oświadczeń /Oświadczenie dla studentów I roku studiów drugiego stopnia.doc/.

UWAGA studenci


KAŻDY STUDENT WYDZIAŁU NAUK O ZWIERZĘTACH MA OBOWIĄZEK ŚLEDZENIA W e-HMS SWOICH DANYCH DOTYCZĄCYCH: OCEN, STYPENDIÓW, OPŁAT.
PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ZGŁASZANIA ZMIANY ADRESU, NAZWISKA, A STUDENCI BIORĄCY STYPENDIUM – NUMERU KONTA BANKOWEGO.

OBOWIĄZKIEM STUDENTA JEST PRAWIDŁOWE WYPEŁNIENIE KARTY I INDEKSU. PRZEDMIOTY DO INDEKSU WPISUJEMY W TAKIEJ KOLEJNOŚCI W JAKIEJ SĄ NA KARCIE. JEŻELI W KARCIE POJAWI SIĘ WPIS „BRAK W KARTOTECE” /DOTYCZY JĘZYKA OBCEGO I WF/ PROSIMY O WPISANIE DANYCH WYKŁADOWCY I NAZWĘ JĘZYKA OBCEGO.

UWAGA magistranci


Student składający pracę magisterską jest zobowiązany przynieść wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu magisterskiego (do pobrania jako załącznik nr 1 do Regulaminu antyplagiatowego w dziale Formularze).


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie