photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Goście z Francji na Naszym Wydziale

poniedziałek 17.03.2014

IMG_0993W dniu 17 marca 2014r. gośćmi Wydział Nauk o Zwierzętach byli studenci z VetAgro Sup z Clermont-Ferrand we Francji, Radca ds. Rolnictwa Alexandre Martinez i Specjalista ds. opracowań Sektora rolno-spożywczy w Regionalnym Wydziale Ekonomicznym Ambasady Francji w Polsce Pani Beata Paziewska. Organizatorem spotkania były Panie mgr Beata Paziewska i dr Monika Michalczuk, w czasie wizyty francuscy studenci spotkali się z Dziekan WNZ dr hab. Wandą Olech – Piasecką (prof. SGGW) oraz pełnomocnikiem ds. Promocji WNZ dr hab. Martyną Batorską. Pani Dziekan zapoznała Gości ze strukturą WNZ i tematyką badań, które prowadzone są na Wydziale, omówiła także kierunki studiów na WNZ. Studenci zadawali pytania dotyczące zaplecza badawczego Wydziału, aktualnej sytuacji w rolnictwie, szczególnie interesowali się produkcją drobiarską. Następnie zwiedzali laboratoria WNZ: Oceny Mięsa i Jaj w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Nanobiotechnologii Zwierząt, Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt oraz Pracowni Ichtiologii i Rybactwa. Po laboratoriach Goście byli oprowadzani przez dr Julię Riedel, dr Annę Hotowy, mgr Martę Kutwin i mgr Sławomira Jaworskiego, dr Zuzę Nowak, dr Macieja Kamaszewskiego i mgr Dobrochnę Adamek.

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie