photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


III Ogólnopolskie Forum Ekspertów i Hodowców Bydła Mlecznego „Zdrowa krowa”

poniedziałek 9.12.2013

zdrowakrowaW Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego podsumowano kolejny rok trwania programu Zdrowa Krowa. Za największe sukcesy uznano poprawę sytuacji ekonomicznej badanych gospodarstw, a także zwiększenie wydajności krów przy jednoczesnym zachowaniu korzystnych parametrów mleka. Organizator programu – Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek z Radzynia Podlaskiego oczekuje, że najbliższy rok przyniesie kolejne konsekwentne wzrosty.

W tegorocznym III Ogólnopolskim Forum Ekspertów i Hodowców Bydła Mlecznego – „Zdrowa Krowa” wzięło udział ponad 300 osób, w tym: hodowcy, pracownicy naukowi, przedstawiciele branży przetwórstwa mleka oraz studenci. Forum, które odbyło się 4 grudnia na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie, i było doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy ekspertami i hodowcami, czym niewątpliwie wyróżnia się na tle innych wydarzeń branżowych. Uczestnicy III edycji zapoznali się z efektami wprowadzonych pod okiem ekspertów zmian w gospodarstwach objętych programem „Zdrowa krowa”. Tematyka III forum dotyczyła m.in. monitoringu stad IBR/IPV, BVD-MD oraz  wpływu tych jednostek chorobowych na wyniki ekonomiczne gospodarstw. Część tematów poświęcona była sytuacji polskiego mleczarstwa, głównie jego konkurencyjności oraz wyzwań wynikających ze zmian w systemie kwotowania produkcji mleka po 2015 roku. Zaproszenie do udziału i przedstawienia najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie produkcji mleka oraz hodowli bydła mlecznego, przyjęli wybitni eksperci i praktycy.

Pomysłodawca akcji – Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek z Radzynia Podlaskiego wspierana jest naukowo przez Instytut Weterynaryjny PIB z Puław oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a partnerem jest również Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Realizacja programu to przede wszystkim szkolenia, monitoring ekonomiczny gospodarstw, profilaktyka chorób oraz doradztwo żywieniowe. Hodowcy otrzymują indywidualne porady, których wdrożenie ma pomóc na poprawę produkcyjności i rentowności ich gospodarstw.


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie