photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Division of Economics and Information Systems

Sunday 11.09.2011

Head of the Division
Prof. Janusz L. Sokół, PhD, DSc 

Marek Balcerak, PhD
Bożena Wojtyra, PhD

 

Prof. Janusz Leszek Sokół, PhD, DSc
tel.: + 48 22 5936667
e-mail address: janusz_sokol@sggw.pl

Area of interest, scope of investigation

 • Improving of orygin domestic feeds in nutrition of monogastric animals, mainly pigs.
 • Evaluation of a new generation of feed additives in vitro and in vivo (in pig and poultry nutrition).
 • Agritourism

Scientific projects 2008-2010

 • Development of the principles of utilization of maize and wheat DDGS (distiller’s dried grains with soluble waste product of bioethanol production) in nutrition of animal and their effect on suitability and quality on the manufactured products” R 1205903. (2008-2011) Researcher.
 • Nanoparticles of noble metals (silver, gold, palladium) as modulators of the intestinal microflora in vitro and in vivo. Researcher.

Publications peer review  2009-2010

 • Sokół J.L., Kosieradzka I., Sawosz-Chwalibóg E, Fiedorowicz Sz., Tywończuk J., Sobotka W., Śmiecińska K. (2010): Nutritive value of wheat distiller’s dried grains with solubles (WDDGS) in growing-finishing pigs. Roczniki Naukowe PTZ, vol.6, no. 4 (in press).
 • Sokół J. L., Kosieradzka I., Dymnicka M., Łozicki A., Fiedorowicz SZ., Tywończuk J., Sobotka W., Szulc T. (2010): Evaluation of chemical composition of domestic wheat distiller’s dried grains with solubles (WDDGS). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 544, 123-130.
 • Sawosz E., Lepianka A., Sokół J. L., Grodzik M., Kizerwetter-Świda M., Binek M., Szeliga J., Beck I., Chwalibog A. (2010): Antimicrobial properties of silver nanoparticles in experiments in vitro. In alfalfa in human and animal nutrition. Monographic by E.R. Grela edition, 148-155.
 • Sokół J.L. (2010): Animals in agritourism farms and their surroundings. Oficyna Wydawnicza PB, pp. 152.
 • Sokół J., L., Sawosz E., Fiedorowicz S., Kosieradzka I., Tywończuk J., Sobotka W., Szulc T. (2009): Wheat DDGS in fattening of pigs. Proceedings of XXXVIII Scientific Session, Committee of Animal Nutrition , Zootechnical Science Comittee of Polish Academy Science „ Genetically modified feeds (GMO) and conventional feed in animal nutrition”. Balice, may 2009, 207-208.
 • Fiedorowicz  S., Kosieradzka I., Sokół J. L., Sawosz E., Tywończuk J., Sobotka W., Szulc T. (2009): Effect of wheat DDGS on selected indicators of blood in fattening pigs. Proceedings of XXXVIII Scientific Session as above, 209-210.  Słuchaj
 • Sawosz E., Dymnicka M., Szulc T., Sokół J. L., Łozicki A., Arkuszewska E., Skomiał J., Kosieradzka I., Fiedorowicz S. (2009): Nutritive value of DDGS from wheat in the assessment of chemical composition. Proceedings of XXXVIII Scientific Session as above, 351-352.
 • Sokół J., L., Sawosz E., Niemiec T., Majchrak K., Chrzanowski S., Łojek A., Chwalibog A. (2009): Taurine protects DNA of lymphocytes against oxidative alteration in riding horses. Animal Science Papers and Reports vol.  27, no. 2, 149-157.

 

Marek Balcerak, PhD
tel: +48225936677
e-mail: balcerakm@wp.pl

Area of interest, scope of investigation

 • Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej.
 • Regionalne zróżnicowanie opłacalności produkcji zwierzęcej.
 • Koszty i opłacalność funkcjonowania ośrodków hodowli zwierzyny dzikiej.
 • Ocena efektywności hodowli otwartej i zamkniętej zwierzyny dzikiej.

Scientific projects 2008-2010

Ocena systemów hodowli zająca szaraka w Polsce. 

Publications peer review 2009-2010

 • Wojtyra B., Balcerak M. The influence of the origin of fodders on pig production results Naukovij Visnik L’vovskogo Nacional’nogo Unìversitetu Veterinarnoj Mediciny ta Biotehnologij  2009, T. 11, nr 2 (41), č. 5, s. 263-269
 • Wojtyra B., Balcerak M. Economic efficiency of farms specialized in milk production depending on the share of concentrate fodders used in cows nutrition /  Bożena Wojtyra, Marek Balcerak. //  W: Naukovij Visnik L’vovskogo Nacional’nogo Unìversitetu Veterinarnoj Mediciny ta Biotehnologij  2009, T. 11, nr 3 (42), č. 1, s. 347-354
 • Stadnicka A, Sawosz E, Grodzik M, Chwalibóg A, Balcerak M. Influence of nanoparticles of silver/palladium alloy on chicken embryos’ development //  W: Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Animal Science  2009, nr 46, s. 237-242
 • Rupiewicz M, Niemiec T, Lepianka A, Balcerak M. Effects of excretions/secretions produced by larvae of Lucilia sericata on growth of poultry isolates Salmonella Enteritidis in vitro   W: Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Animal Science  2009, nr 46, s. 229-235
 • Popczyk B, Balcerak M, Klimaszewski K „Analiza zmian populacji zwierzyny drobnej na terenie województwa mazowieckiego w latach 2000-2010” Nauka Łowiectwu 2010
 • Balcerak M. „Finanse związku widziane okiem naukowca”. Łowiec Polski 9/2010
 • Balcerak M., Głogowski R., Popczyk B. Changes in the harvest of the pheasant (Phasianus colchicus L.) in Poland in the years 1999-2009 Naukovij Visnik L’vovskogo Nacional’nogo Unìversitetu Veterinarnoj Mediciny ta Biotehnologij  2010 
 • Balcerak M., Popczyk B., Głogowski R. Changes in the size of the population of the hare in Poland (1990-2008) Naukovij Visnik L’vovskogo Nacional’nogo Unìversitetu Veterinarnoj Mediciny ta Biotehnologij  2009,
 • Balcerak M., Popczyk B., Głogowski R. Changes in the harvest of the pheasant (Phasianus colchicus L.) in Poland in the years 1999-2009  Naukovij Visnik L’vovskogo Nacional’nogo Unìversitetu Veterinarnoj Mediciny ta Biotehnologij  2010, T. 12, nr2 (44), č. 4, s. 326-330
 • Balcerak M., Popczyk B. The effect of trends in agriculture  populations of Brown hare and Red fox in central Poland in years 1981 – 2008 Naukovij Visnik L’vovskogo Nacional’nogo Unìversitetu Veterinarnoj Mediciny ta Biotehnologij  2010 T. 11, nr2 (45), č. 4, s. 348-352

 

Bożena Wojtyra, PhD
phone: +48225936676
e-mail address: bozena_wojtyra@sggw.pl

Area of interest, scope of investigation

 • The analysis of factors which influence on productive and economic results of farms
 • Subsidising the activity from funds of the European Union

Scientific projects 2008-2010

 • Working out the methodology of the feed balance preparing. The preparing of the feed balance for years: 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 – for the Central Statistical Office
 • Working out the  regional coeffiecients of Standard Production “2007” (for years 2005-2009) – and methodical reports for animal production activity – for the Institute of Agricultural and Food Economics National Research Institute

Publications peer review  2009-2010

 • Wojtyra B., 2010: The structure of the capital and the profitability of the agricultural enterprise. Naukovij Visnik L’vovskogo Nacional’nogo Unìversitetu Veterinarnoj Mediciny ta Biotehnologij, T. 12, No 3 (45): 317-322
 • Wojtyra B., 2009: Regional differentiation of costs and profitability of milk production in Poland. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Animal Science 2009, nr 46, s. 349-356
 • Wojtyra B., 2009: Wpływ żywienia krów na wyniki produkcyjno- ekonomiczne gospodarstw producentów mleka. Roczniki Nauk Rolniczych Seria G, T. 96, z. 3: 236-243
 • Wojtyra B., Balcerak M., 2009: Economic efficiency of farms specialized in milk production depending on the share of concentrate fodders used in cows nutrition. Naukovij Visnik L’vovskogo Nacional’nogo Unìversitetu Veterinarnoj Mediciny ta Biotehnologij , T. 11, nr 3 (42), č. 1, s. 347-354
 • Wojtyra B., Balcerak M., 2009: The influence of the origin of fodders on pig production results., Naukovij Visnik L’vovskogo Nacional’nogo Unìversitetu Veterinarnoj Mediciny ta Biotehnologij, T. 11, nr 2 (41), č. 5, s. 263-269
 • Wojtyra B., 2009: Wielkość stada krów czynnikiem przewagi konkurencyjnej gospodarstw producentów mleka. Konkurencyjność przedsiębiorstw – ujęcie mezoekonomiczne / pod red. Małgorzaty Juchniewicz. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. – s. 277-282

Faculty of Animal Sciences - Warsaw University of Life Sciences - SGGW