photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Department of Animal Breeding

Tuesday 26.11.2019

Address: 02-786 Warsaw, Ciszewskiego Str. 8

tel.: (22) 59-36-547

e-mail: kshz@sggw.pl

 

Head

Prof. dr hab. Jan Niemiec

tel. 59 36556, jan_niemiec@sggw.pl

 

Lecturers:

Prof. dr hab. Marian Brzozowski –  tel. 59 36541, marian_brzozowski@sggw.pl

Prof. dr hab. Anna Rekiel – tel. 59 36561, anna_rekiel@sggw.pl

Prof. dr hab. Roman Niżnikowski – tel. 59 36549, roman_niznikowski@sggw.pl

Dr hab. Tomasz Przysucha, assoc. prof. – tel. 59 36536, tomasz_przysucha@sggw.pl

Dr hab. Beata Kuczyńska, assoc. prof. – tel. 59 36527, beata_kuczynska@sggw.pl

Dr hab. Monika Michalczuk, assoc. prof. – tel. 59 36555, monika_michalczuk@sggw.pl

Dr hab. Justyna Więcek, assoc. prof. – tel. 59 36560, justyna_wiecek@sggw.pl

Dr hab. Aurelia Radzik-Rant, assoc. prof. – tel. 59 36552, aurelia_radzik_rant@sggw.pl

Dr hab. Marcin Gołębiewski, assoc. prof. – tel. 59 36564, marcin_golebiewski@sggw.pl

Dr hab. Martyna Batorska – tel. 59 36562, martyna_batorska@sggw.pl

Dr hab. Robert Głogowski – tel. 59 36542,  robert_glogowski@sggw.pl

Dr hab. Ewa Kuźnicka – tel. 59 36528, ewa_kuznicka@sggw.pl

Dr hab. Monika Łukasiewicz – tel. 59 36557, monika_lukasiewicz@sggw.pl

Dr hab. Kamila Puppel – tel. 59 36540, kamila_puppel@sggw.pl

Dr hab. Witold Rant – tel. 59 36566, witold_rant@sggw.pl

Dr inż. Jan Slósarz – tel. 59 36532, jan_slosarz@sggw.pl

Dr inż. Małgorzata Kunowska-Slósarz – tel. 59 36537, malgorzata_kunowska_slosarz@sggw.pl

Dr inż. Agata Wójcik – tel. 59 36 535, agata_wojcik@sggw.pl

Dr inż. Marcin Sońta – tel. 59 36 563, marcin_sonta@sggw.pl

Dr inż. Małgorzata Riedel – tel. 59 36558, julia_riedel@sggw.pl

Dr inż. Krzysztof Damaziak,  krzysztof_damaziak@sggw.pl

Dr inż. Marcin Świątek – tel. 59 36553, marcin_swiatek@sggw.pl

Dr inż. Danuta Dzierżanowska-Góryń – tel. 59 36543, danuta_dzierzanowska_goryn@sggw.pl

Dr inż. Agnieszka Boruta – tel. 59 36544, agnieszka_boruta@sggw.pl

Dr inż. Jacek Łojek – tel. 59 36545, jacek_lojek@sggw.pl

Dr inż. Anna Albera-Łojek – tel. 59 36546, anna_albera_lojek@sggw.pl

Dr inż. Małgorzata Maśko – tel. 59 36547, malgorzata_masko@sggw.pl

Dr inż. Marek Balcerak – tel. 59 36525, marek_balcerak@sggw.pl

Mgr inż. Aleksandra Kalińska – tel. 59 36 535, aleksandra_kalinska@sggw.pl

Mgr inż. Grzegorz Grodkowski – grzegorz_grodkowski@sggw.pl

 

PhD Students:

Mgr inż. Paweł Solarczyk, r. 1036, pawel_solarczyk@sggw.pl

Mgr inż. Daniel Radzikowski, daniel_radzikowski@sggw.pl

Mgr inż. Konrad Wiśniewski, konrad_wisniewski@sggw.pl

Mgr inż. Maciej Janus – tel 59 36563, maciej_janus@sggw.pl

Mgr inż. Wioleta Kniżewska – tel. 59 36563, wioleta_knizewska@sggw.pl

Mgr inż. Arkadiusz Matuszewski, pokój 1087, arkadiusz_matuszewski@sggw.pl

Mgr inż. Wojciech Wójcik, pokój 1087, wojciech_wojcik@sggw.pl

Mgr inż. Piotr Kostusiak, pokój 1036, piotr_kostusiak@sggw.pl

Mgr inż. Żaneta Szymańska – 59 36 553, zaneta_szymanska@sggw.pl

 

Technical staff:

Mgr inż. Anna Kurek – tel. 59 36547, anna_kurek@sggw.pl

Dr inż. Anna Morales Villavicencio – tel. 59 36557, anna_morales_villavicencio@sggw.pl


Faculty of Animal Sciences - Warsaw University of Life Sciences - SGGW