photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


skład

środa 7.09.2016

Skład Rady Wydziału Nauk o Zwierzętach, na kadencję 2016-2020
1. Prof. dr hab. Olech-Piasecka Wanda – Dziekan WNZ
2. Dr hab. Kosieradzka Iwona, Prof. SGGW – Prodziekan ds. Nauki
3. Dr hab. Więcek Justyna, Prof. SGGW – Prodziekan ds. Dydaktyki studia stacjonarne
4. Dr Kamaszewski Maciej – Prodziekan ds. Dydaktyki studia niestacjonarne
5. Prof. dr hab. Brzozowski Marian
6. Prof. dr hab. Brzozowski Piotr
7. Prof. dr hab. Charon Krystyna
8. Prof. dr hab. Kośla Tadeusz
9. Prof. dr hab. Niemiec Jan
10. Prof. dr hab. Niżnikowski Roman
11. Prof. dr hab. Ostaszewska Teresa
12. Prof. dr hab. Rekiel Anna
13. Prof. dr hab. Sawosz Chwalibóg Ewa
14. Dr hab. Kaleta Tadeusz, Prof. SGGW
15. Dr hab. Kuczyńska Beata, Prof. SGGW
16. Dr hab. Madras-Majewska Beata, Prof. SGGW
17. Dr hab. Martyniuk Elżbieta, Prof. SGGW
18. Dr hab. Niemiec Tomasz, Prof. SGGW
19. Dr hab. Pezowicz Elżbieta, Prof. SGGW
20. Dr hab. Przysucha Tomasz, Prof. SGGW
21. Dr hab. Radzik-Rant Aurelia, Prof. SGGW
22. Dr hab. Skibniewska Ewa, Prof. SGGW
23. Dr hab. Batorska Martyna
24. Dr hab. Głogowski Robert
25. Dr hab. Gruszczyńska Joanna
26. Dr hab. Lesiński Grzegorz
27. Dr hab. Michalczuk Monika
28. Dr hab. Rant Witold
29. Dr hab. Świderek Wiesław
30. Dr Balcerak Marek
31. Dr Boruta Agnieszka
32. Dr Głowacz Krzysztof
33. Dr Gołębiewski Marcin
34. Dr Klimaszewski Krzysztof
35. Dr Łozicki Andrzej
36. Dr Łukasiewicz Monika
37. Dr Nowak Zuzanna
38. Dr Slósarz Jan
39. Dr Strużyński Witold
40. mgr Kamiński Zbigniew
41. mgr Korzyńska-Nowak Renata
42. mgr Kurek Anna
43. mgr Majdecka Teresa
44. mgr Markiewicz-Grabowska Hanna
45. mgr Florczuk Patrycja – doktorantka
46. Biernacki Akadiusz – student
47. Gajewska Aleksandra – studentka
48. Kalińska Aleksandra – studentka
49. Kasprzykowska Aneta – studentka
50. Filipiuk Magdalena – studentka
51. Milewska Małgorzata – studentka
52. Witkowska Urszula – studentka
53. Pawlina Pamela – Przewodnicząca Samorządu Studenckiego WNZ
54. Wieczorek Marta – studentka
55. Wójcik Wojciech – student

 

 


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie