photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


skład

wtorek 25.09.2018
Skład Rady Wydziału Nauk o Zwierzętach, na kadencję 2016-2020
1. Prof. dr hab. Olech-Piasecka Wanda – Dziekan WNZ
2. Dr hab. Skibniewska Ewa, Prof. SGGW – Prodziekan ds. Nauki
3. Dr hab. Więcek Justyna, Prof. SGGW – Prodziekan ds. Dydaktyki studia stacjonarne
4. Dr Kamaszewski Maciej – Prodziekan ds. Dydaktyki studia niestacjonarne
5. Prof. dr hab. Brzozowski Marian
6. Prof. dr hab. Kośla Tadeusz
7. Prof. dr hab. Niemiec Jan
8. Prof. dr hab. Niżnikowski Roman
9. Prof. dr hab. Ostaszewska Teresa
10. Prof. dr hab. Rekiel Anna
11. Prof. dr hab. Sawosz Chwalibóg Ewa
12. Dr hab. Kaleta Tadeusz, Prof. SGGW
13. Dr hab. Kosieradzka Iwona, Prof. SGGW
14. Dr hab. Kuczyńska Beata, Prof. SGGW
15. Dr hab. Madras-Majewska Beata, Prof. SGGW
16. Dr hab. Martyniuk Elżbieta, Prof. SGGW
17. Dr hab. Michalczuk Monika, Prof. SGGW
18. Dr hab. Niemiec Tomasz, Prof. SGGW
19. Dr hab. Pezowicz Elżbieta, Prof. SGGW
20. Dr hab. Przysucha Tomasz, Prof. SGGW
21. Dr hab. Radzik-Rant Aurelia, Prof. SGGW
22. Dr hab. Batorska Martyna
23. Dr hab. Głogowski Robert
24. Dr hab. Gołębiewski Marcin
25. Dr hab. Gruszczyńska Joanna
26. Dr hab. Kuźnicka Ewa
27. Dr hab. Lesiński Grzegorz
28. Dr hab. Łozicki Andrzej
29. Dr hab. Rant Witold
30. Dr hab. Świderek Wiesław
31. Dr Balcerak Marek
32. Dr Boruta Agnieszka
33. Dr Głowacz Krzysztof
34. Dr Klimaszewski Krzysztof
35. Dr Łukasiewicz Monika
36. Dr Nowak-Życzyńska Zuzanna
37. Dr Slósarz Jan
38. Dr Strużyński Witold
39. mgr Kamiński Zbigniew
40. mgr Korzyńska-Nowak Renata
41. mgr Kurek Anna
42. mgr Majdecka Teresa
43. mgr Słabicka Hanna
44. mgr Florczuk-Kołomyja Patrycja – doktorantka
45. Ajdukiewicz Alicja – student
46. Badziukiewicz Jakub – student
47. Breczko Laura – student
48. Dymowska Aleksandra – studentka
49. Gadomska Klaudia – student
50. Janusz Julia – Przewodniczącą Samorządu Studenckiego WNZ
51. Kaczorek Sylwia – student
52. Orlińska Sylwia – studentka
53. Urban Jakub – student
54. Wójcik Wojciech – student

 


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie