photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Pełnomocnicy Dziekana

poniedziałek 29.10.2012

Pełnomocnik ds. Promocji Wydziału – dr hab. Martyna Batorska, martyna_batorska@sggw.pl

 dr Sławomir Jaworski, slawomir_jaworski@sggw.pl

Pełnomocnik ds. Współpracy z Gospodarką – dr Marcin Gołębiewski, marcin_golebiewski@sggw.pl

Pełnomocnik ds. Współpracy ze Szkołami Średnimi – dr Andrzej Łozicki, andrzej_lozicki@sggw.pl

Pełnomocnik ds. Współpracy z Zagranicą – dr hab. Witold Rant, witold_rant@sggw.pl

Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia – dr hab. Justyna Więcek, prof. SGGW, justyna_wiecek@sggw.pl

Pełnomocnik ds. Organizacji Zajęć Dydaktycznych – mgr Teresa Majdecka, teresa_majdecka@sggw.pl

Pełnomocnik ds. Studentów Niepełnosprawnych – dr hab. Joanna Gruszczyńska, joanna_gruszczynska@sggw.pl

Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingu – dr hab. Joanna Gruszczyńska, joanna_gruszczynska@sggw.pl

Pełnomocnik ds. Wymiany Studentów – dr Iwona Lasocka, iwona_lasocka@sggw.pl

Pełnomocnik ds. Współpracy z Białorusią, Rosją i Ukrainą – dr Marek Balcerak, marek_balcerak@sggw.pl

Pełnomocnik ds. Programów Badawczych – dr Marta Grodzisk, marta_grodzik@sggw.pl

Pełnomocnik ds. Dobrostanu zwierząt – dr Katarzyna Fiszdon, katarzyna_fiszdon@sggw.pl

Pełnomocnik ds. Zamówień publicznych – mgr Krystyna Cielniak, krystyna_cielniak@sggw.pl

Pełnomocnik ds. Potwierdzenia efektów kształcenia – dr hab. Justyna Więcek, prof. SGGW, justyna_wiecek@sggw.pl

Pełnomocnik ds. Praktyk na kierunku Zootechnika – dr Jan Slósarz, jan_slosarz@sggw.pl

Pełnomocnik ds. Praktyk na kierunku HiOZTiD – dr Krzysztof Głowacz, krzysztof_glowacz@sggw.pl

Pełnomocnik ds. Praktyk na kierunku Bioinżynieria zwierząt – dr Maciej Kamaszewski, maciej_kamaszewski@sggw.pl


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie