photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Komisje Wydziałowe

czwartek 22.02.2018

Skład Komisji ds. Dydaktyki

Dr hab. Justyna Więcek, prof. SGGW – Przewodnicząca Komisji

Dr Maciej Kamaszewski – Sekretarz Komisji

Prof. dr hab. Anna Rekiel

Dr hab. Beata Madras-Majewska, prof.SGGW

Dr hab. Aurelia Radzik-Rant, prof. SGGW

Dr hab. Monika Michalczuk, prof. SGGW

Dr hab. Joanna Gruszczyńska

Dr hab. Andrzej Łozicki

Dr Agnieszka Boruta

Dr Wioleta Drobik-Czwarno

Dr Krzysztof Głowacz

Dr Joanna Jarmuł-Pietraszczyk

Dr Jan Slósarz

Dr Mateusz Wierzbicki

interesariusz zewnetrzny

oraz przedstawiciele Samorządu Studenckiego

 

Skład Komisji ds. Oceny Pracowników

Prof. dr hab. Anna Rekiel – Przewodnicząca Komisji

Dr Iwona Lasocka – Sekretarz Komisji

Prof. dr hab. Wanda Olech

Prof. dr hab. Teresa Ostaszewska

Prof. dr hab. Ewa Sawosz-Chwalibóg

Dr hab. Ewa Skibniewska, prof. SGGW

 

Skład Komisji ds. Jakości Kształcenia

Dr Maciej Kamaszewski – Przewodniczący Komisji

Dr hab. Justyna Więcek, prof. SGGW – pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

Prof. dr hab. Marian Brzozowski

Dr hab. Robert Głogowski

Dr hab. Tomasz Niemiec, prof. SGGW

Dr hab. Elżbieta Pezowicz, prof. SGGW

Dr hab. Ewa Kuźnicka

Dr Monika Łukasiewicz

Dr Kamila Puppel

Dr Jerzy Śliwiński

Przedstawiciel doktorantów

Przedstawiciel studentów

 

 

Skład Komisji ds. Nauki i Rozwoju 

Dr hab. Ewa Skibniewska, prof. SGGW – Przewodnicząca Komisji

Dr hab. Grzegorz Lesiński – Sekretarz Komisji

Prof. dr hab. Teresa Ostaszewska

Prof. dr hab. Piotr Brzozowski

Prof. dr hab. Jan Niemiec

Dr hab. Marcin Gołębiewski

Dr hab. Joanna Gruszczyńska

Dr hab. Witold Rant

Dr Jakub Gąbka

Dr Marta Grodzik

Dr Krzysztof Damaziak

Mgr Marta Kołnierzak

doktorant

 

Skład Komisji ds. Historii i Odznaczeń

Dr hab. Ewa Skibniewska, prof. SGGW – Przewodniczący Komisji

Dr hab. Ewa Kuźnicka – Sekretarz Komisji

Dr hab. Aurelia Radzik-Rant, prof. SGGW

Dr hab. Beata Madras-Majewska, prof. SGGW

Dr hab. Iwona Kosieradzka, prof. SGGW

Dr hab. Elżbieta Martyniuk, prof. SGGW

 


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie