photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zakład Hodowli Zwierząt Futerkowych i Drobnego Inwentarza

wtorek 26.04.2011

Realizowana tematyka badawcza
Zrealizowane i realizowane projekty badawcze (granty) w 10-leciu
Najważniejsze oryginalne prace naukowe (2008-2010)
Podręczniki
Zakres tematyczny prac dyplomowych
Fermy Zakładu – szynszyli i królików
Zakres usług i doradztwo

Realizowana tematyka badawcza

 • Jakość produktów uboju małych ssaków roślinożernych, w zależności od systemu utrzymania;
 • Badania specyfiki procesów metabolicznych małych ssaków roślinożernych ze szczególnym uwzględnieniem wybranych elementów gospodarki lipidowej;
 • Ekologiczny charakter technologii chowu i hodowli roślinożernych zwierząt futerkowych.;
 • Behawior i dobrostan szynszyli;
 • Użytkowanie królików;
 • Wartości prozdrowotne jadalnych produktów uboju nutrii ze szczególnym uwzględnieniem profilu biochemicznego;
 • Działania na rzecz ograniczenia niekorzystnego oddziaływania ferm mięsożernych zwierząt futerkowych na środowisko;
 • Poprawa wskaźników użytkowania zwierząt futerkowych;
 • Charakterystyka rodzimych ras psów;
 • Użytkowanie psów.

 

Tytuły zrealizowanych i realizowanych projektów badawczych (granty) w 10-leciu:

 • „Skuteczność preparatów enzymatycznych poprawiających wykorzystanie pasz roślinnych stosowanych w żywieniu lisów” – grant promotorski KBN.
 • „Wyniki użytkowania szynszyli w zależności od warunków świetlnych” – grant promotorski KBN.
 • „Control of fertility in the red fox” – badania zlecone przez Victorian Institute of Animal Science, (Australia)

 

Najważniejsze oryginalne prace naukowe (2008-2010)

 • Balcerak M., Głogowski R., Popczyk B., 2010. Changes in the harvest of the pheasant (Phasianus colchicus L.) in Poland in the years 1999-2009. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 12(2), 326-330.
 • Balcerak M., Popczyk B., Głogowski R. 2009. Changes in the size of the population of the hare in Poland. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 11(3) 42, 328-332.
 • Brzozowski M., Gałązka A., Dzierżanowska-Góryń D., 2010. Attempts to analyze finn-raccoons (Nyctereutes procyonoides) fur-biting problem. Rocz. Nauk. PTZ, 2010, (w druku).
 • Chrobak D., Dzierżanowska-Góryń  D., Moodley A., Espinosa-Gongora C., Guardabassi L., Binek M. 2010 – Occurrence and genotype diversity of Staphyloccocus aureus isolated from chinchillas. Poster. XI Konferencja DIAGMOL2010 Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii dla uczczenia Profesora Wacława Szybalskiego. SGGW.
 • Dzierżanowska-Góryń D., Brzozowski M., Pytlak B., 2008. Maternal behavior of chinchilla females changes during the first month after birth. Scientifur, vol. 32, No.4, 173-176
 • Dzierżanowska-Góryń D., Głogowski R. 2009. Reproduction of chinchilla (Chinchilla laniger M.) on the example of selected breeding farm in Poland. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 11(3) 42.
 • Gębska M., Dzierżanowska-Góryń D., 2009 – Wyniki produkcyjne i ekonomiczne ferm szynszyli o różnej wielkości stada podstawowego. Rocz. Nauk. PTZ 2009, T. 5, nr 3, s. 39-49.
 • Głogowski R., 2008. The assessment of edible thoracic viscera share in carcass composition of nutria (Myocastor coypus Mol.) reared in extensive feeding system. Wyd. Uniw. Grodno. Syelskoye Chazaystvo – Prabliemy i pierspiektivy, 6, 314-321.
 • Głogowski R., 2008. Wartość odżywcza i cechy jakościowe mięsa nutrii. Przegląd Hodowlany 11.
 • Głogowski R., Czauderna M., Rozbicka A., Krajewska K.A., Clauss M., 2010. Fatty acid profile of hind leg muscle in female and male nutria (Myocastor coypus Mol.), fed green forage diet. Meat Science 85, 577-579.
 • Głogowski R., Czauderna M., Rozbicka A.J., Krajewska K.A. 2009. Selected functional characteristics of hind leg muscle of nutria (Myocastor coypus Mol.) from an extensive feeding system. Rocz. Nauk. PTZ 5(9), 95-103.
 • Głogowski R., Kowalska J., 2008. The occurrence of Raccoon (Procyon lotor L.) in Poland: results of questionnaire survey. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, s. Alimentaria, Piscaria et Zootechnica 7 (264), 15-19.
 • Max A., Raszplewicz J., Dzierżanowska-Góryń D. 2010. – Ectopic pregnancy and the next fertility in a chinchilla: a case report. Medycyna Weterynaryjna 2010, Vol. 66, nr 4, s. 257-258.
 • Rozbicka A., Głogowski R., Czauderna M., 2009. Wpływ diety z dodatkiem drożdży wzbogaconych selenem na profil kwasów tłuszczowych w mięśniach i tkance tłuszczowej nutrii. Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt. Komitet Nauk Zootechnicznych PAN, Materiały VI Konferencji Młodych Badaczy, 28-31.

Ponadto pracownicy Zakładu opublikowali 6 artykułów popularno-naukowych adresowanych do hodowców, służb doradczych i administracji hodowlanej.

 

Podręczniki

 • Ściesiński K. Hodowla psów. Wydawnictwo SGGW, 2005
 • Brzozowski M. Produkcja zwierzęca cz. III. 2007. Hortpress, Warszawa. Rozdział VI. Króliki, 331-472.

Zakres tematyczny możliwych do realizacji prac dyplomowych studentów

 • Technologia produkcji skór futerkowych.
 • Praca hodowlana na fermach zwierząt futerkowych.
 • Ekologiczne aspekty ferm zwierząt futerkowych.
 • Małe ssaki jako zwierzęta towarzyszące człowiekowi.
 • Refekcja u różnych gatunków zwierząt roślinożernych.
 • Wpływ metabolizmu lipidów na jakość produktów uboju małych ssaków roślinożernych.
 • Kształtowanie wartości pro-zdrowotnych produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Ekologia gatunków mięsożernych zwierząt futerkowych bytujących w środowisku naturalnym.
 • Historia futrzarstwa w Polsce i na świecie.
 • Wskaźniki użytkowania zwierząt futerkowych z uwzględnieniem czynników środowiskowych.
 • Użytkowanie rzeźne zwierząt futerkowych (króliki, nutrie): jakość mięsa, wydajność, czynniki na to wpływające.
 • Zagadnienia dobrostanu w hodowli zwierząt futerkowych.
 • Nietypowe zachowania u hodowlanych zwierząt futerkowych.
 • Badanie poziomu stresu u zwierząt futerkowych (inwazyjne i nieinwazyjne).
 • Etyka w badaniach naukowych na zwierzętach futerkowych.
 • Królik jako zwierzę futerkowe, laboratoryjne, domowe.
 • Najnowsze badania dotyczące tchórza: tchórz czy fretka?
 • Rynek produktów uzyskiwanych od zwierząt futerkowych (skóry, wełna, mięso).
 • Ekologiczny chów i hodowla roślinożernych zwierząt futerkowych.
 • Struktura ferm zwierząt futerkowych w Polsce, zmiany w ostatnich latach, próba wyjaśnienia tego zjawiska.
 • Warunki założenia w Polsce fermy zwierząt futerkowych (mięsożernych, roślinożernych).
 • Fermy zwierząt futerkowych mięsożernych jako sposób na zagospodarowanie pozostałości przetwórstwa mięsnego i rybnego.
 • Zastosowanie GCMS i HPLC w badaniach produktów pochodzenia zwierzęcego, ze szczególnym uwzględnieniem tkanki mięśniowej nutrii i królików.
 • Ocena możliwości modyfikowania właściwości prozdrowotnych niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Psy ras polskich.
 • Stan hodowli poszczególnych ras psów.
 • Użytkowość psów.
 • Charakter psów.
 • Zdrowotność psów.
 • Warunki utrzymania psów.
 • Wady dziedziczne występujące w poszczególnych rasach i grupach ras psów.

 

Fermy Zakładu

Doświadczalna ferma szynszyli

Ferma powstała w październiku 2002 roku w Zakładzie Hodowli Zwierząt Futerkowych i Drobnego Inwentarza na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW – zakupione zostały 4 rodziny: 16 samic i 4 samce. Zwierzęta przebywają w klimatyzowanym pomieszczeniu, w typowych klatkach hodowlanych z kąpieliskami obrotowymi. Obecnie ferma liczy około 70 zwierząt.

Głównym celem założenia fermy było prowadzenie badań behawioralnych, obserwacja ich zachowań, a także badania w kierunku poprawy ich dobrostanu na fermach. Prowadzone badania były podstawą opracowania szeregu prac magisterskich.

 

Ferma królików

Ferma królików została uruchomiona jesienią 2005 roku i jest zlokalizowana na terenie RZD Obory-Goździe. Zwierzęta pochodzą z fermy hodowlanej należącej do Instytutu Zootechniki w Balicach. Obsada fermy to 35 samic i 6 samców. Są to zwierzęta rasy nowozelandzkiej białej, typowej rasy użytkowanej w kierunku mięsnym. Posiadana stawka zwierząt pozwala na tworzenie 3 grup doświadczalnych liczących po 12 samic i uzyskanego od nich przychówka. W zależności od realizowanych badań uzyskuje się od samic 2 – 3 mioty w roku. Na fermie realizowane są zajęcia dydaktyczne, a także prace magisterskie i doktorskie. W latach 2006-2010 zrealizowano na fermie 5 prac magisterskich oraz 2 doktorskie. Przeprowadzono także doświadczenie zlecone przez firmę paszową Lohman Animals Group Poland.

 

Zakres usług i doradztwo

 • opinie dla sądów, służb celnych, ministerstwa ochrony środowiska, ministerstwa rolnictwa z zakresu hodowli zwierząt futerkowych i użytkowania skór futerkowych,
 • wykłady i szkolenia dla hodowców, służb doradczych, nauczycieli z zakresu hodowli i użytkowania zwierząt futerkowych i wykorzystania skór futerkowych,
 • współpraca z instytucjami i jednostkami badawczymi w zakresie badań dotyczących hodowli i użytkowania zwierząt futerkowych i wykorzystania skór futerkowych.

Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie