photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zakład Hodowli Owiec i Kóz

wtorek 26.04.2011

Realizowana tematyka badawcza
Publikacje pracowników Zakładu w latach 2008-2010
Podręczniki i skrypty
Zakres tematyczny prac dyplomowych studentów
Doświadczalna Ferma Owiec i Kóz

 

 

Realizowana tematyka badawcza

GRANTY MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

 • „Ocena wartości pokarmowej roślinności na gruntach  odłogowanych ekstensywnie wypasanych przez owce rasy wrzosówka polska (PROMOTORSKI)”
 • „Siara owiec i mleko klaczy – pozyskiwanie, przerób i zastosowanie w leczeniu i rekonwalescencji pacjentów”
 • „Porównanie parametrów rozrodu, mleczności oraz wartości materiału rzeźnego u polskich owiec nizinnych odmiany żelaźnieńskiej utrzymywanych w różnych warunkach środowiskowych”
 • „Rola wypasu ekstensywnego w kształtowaniu środowiska przyrodniczego i zwierzęcej”
 • „Wpływ ekstensywnego wypasu owiec na skład botaniczny i chemiczny roślinności z gruntów odłogowanych”
 • „Poprawa metod zachowania i rozwoju rodzimych ras owiec wytworzonych w efekcie udomowienia ich dzikich przodków”
 • „Praca hodowlana prowadzona w kierunku obniżenia częstotliwości występowania uwarunkowań genetycznych białka prionowego wrażliwych na trzęsawkę, u owiec wrzosówek i żelaźnieńskich”
 • „Wykorzystanie rodzimych ras owiec do produkcji jagnięciny przeznaczonej na zaopatrzenie rynku w Polsce Centralnej”

PROJEKTY UNIJNE

 • „Sustainable conservation of animal genetic resources in marginal rural areas: integrating molecular genetics, socio-economic and geostatistical approaches – ECONOGENE”
 • „Biożywność – innowacyjne funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego”

 PROJEKTY ZLECONE PRZEZ PRAKTYKĘ PRODUKCYJNĄ

 • „Doskonalenie przydatności owiec rasy merynos, utrzymywanych w spółkach Agencji Nieruchomości Rolnych, do produkcji jagniąt rzeźnych”
 • „Ocena i doskonalenie oraz wykorzystanie produkcyjne owiec ras mięsnych, utrzymywanych w spółkach Agencji Nieruchomości Rolnych”
 • „Określenie genotypów encefalopatii gąbczastej (trzęsawki) u owiec fryzyjskich”
 • „Ocena frekwencji genów i genotypów trzęsawki u owiec utrzymywanych w spółkach Agencji Nieruchomości Rolnych”
 • „Ocena wpływu stosowania mieszanki paszowej uzupełniającej opartej na fitoncydach na cechy wzrostu i rozwoju kóz”

 

Publikacje pracowników Zakładu w latach 2008-2010

 • Brzostowski H., Niżnikowski R., Tański Z., 2008: Quality of goat meat from purebred French Alpine kids and Boer crossbreeds. Arch. Tierz. 51, 4, 381-388.
 • Fiszdon K., Niżnikowski R., Popielarczyk D., Cieśliński K., 2008: Main trends in changing body measurements of wrzosówka ewes kept extensively in semi-open sheds. Ann. Anim. Sci., Vol. 8, No. 4, 381-386.
 • Kuźnicka E., Rant W., Radzik-Rant A., 2008: Adversities and opportunities with production of „oscypek” cheese and traditional grazing system of Polish Mountain Sheep, Zaragossa, Option Meditereraneennes, Series A, 78, 405 – 408.
 • Radzik-Rant A., Wojnarska M., 2008: Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe w gospodarce pasterskiej Huculszczyzny i Podhala. Wiadomości Zootechniczne, R XLVI, 2: 29-37.
 • Radzik-Rant A., 2008: Modyfikowanie zawartości składników prozdrowotnych w produktach owczych. Przegląd Hodowlany, 11: 17-21.
 • Głowacz K., Niżnikowski R., Popielarczyk D., Strzelec E., Łozicki A., Klimaszewski K., Poleszczuk O., 2009: Botanical and chemical composition of fallow land grazed by sheep under extensive conditions. Options Mediterraneennes, 85, 129-134.
 • Łozicki A., Niżnikowski R., Głowacz K., Popielarczyk D., Klimaszewski K., Strzelec E., 2009: Evaluation of feeding values and yield of extensive pastures used in beef cattle grazing, Ann. Warsaw. Agricult. Univ. SGGW, Anim. Sci., 46, 221 – 229.
 • Lityński R., Niżnikowski R., Popielarczyk D., Strzelec E., Głowacz K., 2009: PRNP gene polymorphisms in Polish population of East-Friesian milk sheep, Ann. Warsaw. Agricult. Univ. SGGW, 46, 295 – 301.
 • Niżnikowski R., Popielarczyk D., Strzelec E., Głowacz K., 2009: Characterization of body constitution of old type Polish Merino ewes bred in mazowieckie voivodeship, Ann. Warsaw. Agricult. Univ. SGGW, Anim.Sci., 46, 301 – 307.
 • Dyrmundsson O. R., Niżnikowski R., 2010: North European short-tailed breeds of Steep: a review. Animal, vol. 4, 08, 1275-1282.
 • Strzelec E., Niżnikowski R., Głowacz K., Popielarczyk D., 2010. “Characteristics of rearing conditions of the Boer kids due to the maternal abilities of does”, Monograph, “Welfare and economic aspects of animal production”, Cracow, 146-157 
 • Czub G., Niżnikowski R., Morales-Villavicencio A., 2010: Influence of age and sex on body conformation of alpacas bred In Poland. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science, 47, 5-11
 • Morales-Villavicencio A., Niżnikowski R., Pietrzykowski P., Wierzbicki M., 2010: Fibre characteristics of Huacaya alpaca breed AT the age of 1 year. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science, 47, 65-70
 • Morales-Villavicencio A., Niżnikowski R., Pietrzykowski P.,  2010: Estimated share of veil part In Huacaya alpaca fleece. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science, 47, 71-78.
 • Niżnikowski R., Oprządek A., Strzelec E., Popielarczyk D., Głowacz K., Kuczyńska B., 2010. ”Effect of crossbreeding of Polish Merino ewes with rams of German Mutton Merino on growth rate and slaughter value of their offspring”, Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science, 47, 101-118
 • Niżnikowski R., Oprządek A., Strzelec E., Popielarczyk D., Głowacz K., 2010. ”Analysis of reproduction performance in flocks of Polish Merino sheep bred in five companies of the Polish Agricultural Property Agency”, Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science, 47, 119-126
 • Niżnikowski R., Oprządek A., Strzelec E., Popielarczyk D., Głowacz K., Kuczyńska B., 2010. ”Effect of sex on slaughter value of lambs of Berrichon du Cher bred in Poland”, Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science, 47, 127-134
 • Niżnikowski R., Oprządek A., Strzelec E., Popielarczyk D., Głowacz K., 2010. „Level of reproduction performance and body conformation of Berrichone du Cher sheep bred in Poland”, Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science, 47, 135-142
 • Niżnikowski R., Oprządek A., Strzelec E., Popielarczyk D., Głowacz K., 2010. ”Comparison of reproduction level and body conformation of Suffolk and Charollais sheep breed in Poland”, Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science, 47, 143-148
 • Niżnikowski R., Oprządek A., Strzelec E., Popielarczyk D., Głowacz K., Kuczyńska B., 2010. ”Effect of Rams of meat sheep breeds used in crossing schemes with Polish Merino ewes on slaughter value and meat quality of lambs”, Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science, 47, 149-160
 • Niżnikowski R., Oprządek A., Strzelec E., Popielarczyk D., Głowacz K., Kuczyńska B., 2010. ”Quality assessment of sheep and goat carcasses designed for national market”, Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science, 47, 161-176
 • Niżnikowski R., Strzelec E., Popielarczyk D., Głowacz K., Lityński R., Rozbicka-Wieczorek A., 2010. ”Level of milk performance of sheep and goat suckled by their offspring bred under the conditions of alternative production systems”, Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science, 47, 177-184
 • Radzik-Rant A., Wojnarska M., 2008: Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe w gospodarce pasterskiej Huculszczyzny i Podhala. Wiadomości Zootechniczne, R XLVI, 2: 29-37.
 • Radzik-Rant A., 2008: Modyfikowanie zawartości składników prozdrowotnych w produktach owczych. Przegląd Hodowlany, 11: 17-21.
 • Radzik-Rant A., Rozbicka-Wieczorek A., Czauderna M., Rant W., 2010: Analiza izomerów CLA w mleku rodzimych ras owiec z wykorzystaniem argentometrycznej chromatografii cieczowej (Ag+ – HPLC). Roczniki Naukowe PTZ, t. 6, nr 4, 113-121.
 • Radzik-Rant A., Rozbicka A., Rant W., Makowiecka D., 2010: Okrywa włosowa jaków- surowiec i element przystosowania do warunków środowiskowych. Przegląd Hodowlany, 1: 25-27.
 • Radzik-Rant A., Rant W., 2010: Możliwości zwiększania zawartości CLA w mięsie jagnięcym. Przegląd Hodowlany 10: 25-28.

 • Radzik-Rant A., Makowiecka D., Rant W., Rozbicka-Wieczorek A., 2011: The coat characterisctic of yak maintained in conditions of the Gdańsk zoological garden. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. Animal Sci. 49, 155-161.
 • Radzik-Rant A., Rozbicka-Wieczorek A., Czuderna M., Rant W., Kuczyńska B., 2011: The chemical composition and fatty acid profile in milk of Polish Mountain Sheep and Polish Merino.   Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. Animal Sci. 49, 163-172.

 • Radzik-Rant A., Kuźnicka E., Rant W., 2011: Indicatory wool production of Żelazneńska strain of Polish Lowland Sheep maintained In semi-open shed and barn. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. Animal Sci. 49, 173-179.
 • Radzik-Rant A., Rant W., 2011: Wpływ diety na udział wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w tkance mięśniowej jagniąt. Przegląd Hodowlany 1: 23-26.

 • Radzik-Rant A., Rant W., Rozbicka-Wieczorek A., Kuźnicka E., 2012: The fatty acid composition of longissimus lumborum muscle of suckling and early-weaned dual-purpose wool/meat lambs. Archiv Tierzucht 55 (3), 285-293.
 • Radzik-Rant A., Kuźnicka E., Rant W., 2012: The fatty acid composition of longissimus dorsi muscle of Polish Lowland ram lambs fattening under overhead shelter versus those I    n a barn. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. Animal Sci. 51, 113-118.

 • Radzik-Rant A., Rozbicka-Wieczorek A., Rant W., Czauderna M., Kuczyńska B., 2012: The content of cis-9, trans-11 CLA isomer determined by two methods in ewe milk fat. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. Animal Sci. 51, 119-126.
 • Rozbicka-Wieczorek A., Radzik-Rant A., Rant W., Czauderna M., 2013: The content of conjugated linoleic acid (CLA) isomer groups in milk of two polish sheep breeds determined by silver ion liquid chromatography (Ag+-HPLC). Folia Biologica, vol. 61,1-2:107-111.

Podręczniki i skrypty

 • Radzik-Rant A., Rant W., 2005: Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich (red.) Henryk Grodzki. Rozdział: Hodowla i użytkowanie owiec. Wydawnictwo SGGW, Warszawa
 • Niżnikowski R., (red.) 2005: Poradnik producenta jagniąt rzeźnych, Twigger Conferences Ltd. Warszawa. Niżnikowski R., 2006: Rasy Koni. Tłumaczenie podręcznika Martina Hallera, wspólnie z Kulisiewiczem J., Łojkiem J., i Parynow L., Oficyna Wydawnicza „MULTICO”, Warszawa.
 • Niżnikowski R., Kowalski Z.M., Strzelec E., 2007: Chów kóz, Oficyna Wydawnicza „HOŻA”, Warszawa.
 • Niżnikowski R., 2008: Przydomowy chów królików (tłumaczenie z języka niemieckiego na polski książki Alice Stern pt. Kaninchen richtig halten). Oficyna Wydawnicza „MULTICO”, Warszawa, wydanie II.
 • Niżnikowski R., 2008: Przydomowy chów drobiu (tłumaczenie z języka niemieckiego na polski książki Alice Stern pt. Gefluegel artgerecht halten). Oficyna Wydawnicza „MULTICO”, Warszawa, wydanie II.
 • Niżnikowski R. (red.) 2008: Hodowla i chów owiec. Wydawnictwo SGGW (wydanie II), Warszawa (autorstwo wstępu i rozdziałów: 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 15).
 • Niżnikowski R., 2008: Chów kóz. Oficyna Wydawnicza „MULTICO”, Warszawa.
 • Gut A., Kawęcka A., Kieć W., Niżnikowski R., Sikora J., 2009: Hodowla merynosa polskiego starego typu. Wydawnictwo Instytutu Zootechniki – PIB, Instytut-praktyce, b – 1/2009.
 • Strzelec E., 2010: Gołębie – chów i hodowla. Oficyna Wydawnicza „MULTICO”, Warszawa.
 • Morales-Villavicencio A., 2010: Chów alpak. Oficyna Wydawnicza „MULTICO”, Warszawa.

 

Zakres tematyczny prac dyplomowych studentów

Ze względu na tematykę badawczą pracownicy Zakładu zajmują się technologia produkcji następujących zwierząt:

 • owiec i kóz
 • wielbłądowatych
 • zwierzyny płowej w warunkach chowu fermowego
 • gołębi ozdobnych i pocztowych

 

Badania koncentrują się wokół zagadnień dotyczących użytkowania w/w grup zwierząt, w szczególności użytkowania wełnistego, mięsnego, mlecznego oraz aspektów rozrodu. W dziedzinie produkcji żywności dominuje tematyka dotycząca oceny wpływu różnych czynników zarówno genetycznych jak i środowiskowych, na cechy jakościowe mleka i mięsa. Prowadzone są również prace hodowlane zmierzające do doskonalenia cech użytkowych owiec zarówno pod kątem ilości jak i jakości pozyskiwanego produktu, z uwzględnieniem nowoczesnych metod i osiągnięć genetyki molekularnej. Prowadzone są również badania nad pochodzeniem gatunków zwierząt, którymi się Zakład się zajmuje oraz aspektami oddziaływania tych zwierząt na środowisko przyrodnicze. Realizowana jest również tematyka dotycząca kultury wsi.

 

Doświadczalna Ferma Owiec i Kóz 

 im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej

96-116 Dębowa Góra

tel. (046) 8313911

Kierownik: prof. dr hab. Roman Niżnikowski

Pracownicy fermy: Gabriela i Leszek Brudkowie

 

Ferma powstała w 1988 roku jako obiekt wydzielony w RZD Żelazna podległy organiza­cyjnie Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwie­rząt SGGW.

Wiodące zagadnienia badawcze skoncentro­wane są wokół problematyki: hodowli zacho­wawczej owiec rasy wrzosówka i żelaźnieńskiej, produkcji jag­niąt rzeźnych w warunkach glebowych kom­pleksu glebowego żytnio-ziemniaczanego opar­tej na krzyżowaniu międzyrasowym, oceny cech rozrodu i użytkowości mlecznej krajowego pogłowia kóz i owiec. Prowadzone są prace zmierzające do wytworzenia mięsnej rasy kóz burskich. Rozpoczęto również prace związane z wytworzeniem dwóch linii syntetycznych owiec przeznaczonych do produkcji jagniąt rzeźnych na potrzeby rynku krajowego.

Ferma jest głównym obiektem, w którym realizowane są zajęcia terenowe ze studentami wydziałów: zootechnicznego, rolniczego i ekonomiczno-rolniczego. Zgrupowana na niej kolekcja kilku ras owiec służy temu celowi.

Obecnie realizowane są następujące prace badawcze na fermie:

 • „Poprawa metod zachowania i rozwoju rodzimych ras owiec wytworzonych w efekcie udomowienia ich dzikich przodków”
 • „Praca hodowlana prowadzona w kierunku obniżenia częstotliwości występowania uwarunkowań genetycznych białka prionowego wrażliwych na trzęsawkę, u owiec wrzosówek i żelaźnieńskich”
 • „Wykorzystanie rodzimych ras owiec do produkcji jagnięciny przeznaczonej na zaopatrzenie rynku w Polsce Centralnej”
 • „Ocena wpływu stosowania mieszanki paszowej uzupełniającej opartej na fitoncydach na cechy wzrostu i rozwoju kóz”

Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie