photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Pracownia Hodowli Koni

wtorek 26.04.2011

Realizowana tematyka badawcza
Zrealizowane i realizowane projekty badawcze w 10-leciu
Najważniejsze oryginalne prace naukowe (2008-2010)
Podręczniki i skrypty (2005-2010)
Zakres tematyczny prac dyplomowych
Ferma Zakładu – Stajnia Dydaktyczna
Usługi i doradztwo

Realizowana tematyka badawcza

 • Zachowanie koni
 • Dobrostan koni
 • Chów i hodowla koni
 • Użytkowanie koni: wyścigi, hipoterapia, sport jeździecki, turystyka i rekreacja
 • Ocena wartości użytkowej i hodowlanej

 

Tytuły zrealizowanych i realizowanych projektów badawczych w 10-leciu:

 • Standardy dla gospodarstw rolnych.
 • Siara owiec i mleko klaczy – pozyskiwanie, przerób i zastosowanie w leczeniu i rekonwalescencji pacjentów, wspólnie z Akademią Rolniczą im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Technologii Żywności,
 • Projekt WELFOOD – Impact of horses on environment and of environment on horses. Opracowanie pt. Promoting quality assurance in animal welfare – environment – for quality interaction studied through upgraded eLearning. IGiHZ PAN Jastrzębiec.
 • Wartość przyrodnicza i paszowa zbiorowisk roślinnych wypasanych przez koniki polskie na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, SGGW,

 

Najważniejsze oryginalne prace naukowe (2008-2010)

 • Pikul J., Wójtowski J., Danków R., Kuczyńska B., Łojek J.: Fat content and fatty acids profile of colostrum and milk of primitive Konik horses (Equus caballus gmelini Ant.) during six lactation months. Journal of Dairy Research, 75, 302-309, 2008;
 • Gębska M., Łojek J., Romanowski M.: Efekty ekonomiczne prowadzenia stajni koni wyścigowych w Austrii przez polski podmiot gospodarczy. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t. 95, z. 2, 2008;
 • Łojek J., Burzyńska K., Laskowski M. Activity of herds of Konik Polski horses free ranging in Biebrza National Park. Ann. Warsaw Agricult. Univ. – SGGW, Anim. Sci. No 63, 2009;
 • Łojek J., Gębska M., Romanowski M., Łojek A. Economic effects of racehorse stables management in Warsaw race track. Ann. Warsaw Agricult. Univ. – SGGW, Anim. Sci. No 63, 2009,
 • Łojek J., Gajda A., Daniluk I., Łojek A., Gębska M. Zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza starych i nowych budynków stajennych ośrodka jeździeckiego SGGW na Wolicy. Ann. Warsaw Agricult. Univ. – SGGW, Anim. Sci. No 63, 2009,
 • Łojek J., Kaczmarek K., Łojek A. The effect of a Thoroughbred mare running in a Derby and its influence on her 3 –year-old racing career. Ann. Warsaw Agricult. Univ. – SGGW, Anim. Sci. No 63, 2009,
 • Gębska M., Łojek J., Romanowski M., Łojek A. Economic effects of racehorse stables management in the Żelazowo training centre. Zesz. Nauk. Instytutu Zooweterynaryjnego, Lwów, 2009.

 

Ponadto pracownicy Zakładu opublikowali 27 artykułów popularno-naukowych adresowanych do hodowców, służb doradczych i administracji hodowlanej.

 

Podręczniki i skrypty (2005 – 2010)

 • Praca zb.: Wielka Encyklopedia PWN, hasła nt. hodowli koni, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005
 • Praca zb. pod red. H. Grodzkiego: Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2005

 

Zakres tematyczny prac dyplomowych 

 • Zachowanie koni (zwłaszcza w zakresie behawioru koni utrzymywanych na swobodzie, behawioru matczynego i źrebięcego, behawioru pastwiskowego, zagadnienia stresu u koni))
 • Dobrostan koni
 • Związek człowieka z koniem
 • Chów i hodowla koni (stan hodowli koni poszczególnych ras krajowych, rozród, żywienie, wyniki hodowlane, warunki utrzymania)
 • Wszelkie aspekty użytkowania koni, zwłaszcza w takich kierunkach, jak wyścigi, hipoterapia, sport jeździecki, turystyka i rekreacja, jeździectwo naturalne
 • Ocena wartości użytkowej koni w sporcie jeździeckim i na wyścigach
 • Ocena wartości hodowlanej ogierów i klaczy
 • Organizacja i ekonomika ośrodków prowadzących chów, hodowlę i użytkowanie koni

 

Ferma Zakładu

Stajnia Dydaktyczna Zakładu Hodowli Koni SGGW

02-797 Warszawa ul. Nowoursynowska 100

Kierownik Zakładu: dr Sylwester Oleksiak

ul. Ciszewskiego 8 pok. 1100, 02-786 Warszawa

 

Obiekt Stajnia Dydaktyczna dysponuje dwiema stajniami boksowymi (starą i nową), w których jest miejsce na 40 koni, oraz krytą ujeżdżalnią i dwoma placami do jazdy konnej. Głównym celem działalności jest przeprowadzanie zajęć z jazdy konnej dla studentów studiów wieczorowych (Specjalność Hodowla Koni) oraz zajęć dla studentów SGGW w ramach wychowania fizycznego. Większość tych jazd jest przeznaczona dla osób początkujących i słabo jeżdżących. Prowadzone są także rekreacyjne zajęcia z jazdy konnej dla osób spoza szkoły. Wszystkie zajęcia są prowadzone przez instruktorów. Dzięki temu, że obiekt dysponuje krytą ujeżdżalnią jazdy odbywają się przez cały rok, bez względu na pogodę. Konie wykorzystywane są również przy prowadzeniu ćwiczeń z przedmiotu „Hodowla Koni” dla studentów studiów stacjonarnych i zaocznych Wydziału Nauk o Zwierzętach oraz studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

Część boksów przeznaczonych jest na pensjonat dla koni należących do osób prywatnych.

W Stajni Dydaktycznej realizowane są badania dotyczące:

 • warunków utrzymania koni,
 • warunków zoohigienicznych w stajniach,
 • wpływu treningu na zdrowie i możliwości wysiłku koni

 

Usługi i doradztwo 

 • ekspertyzy dotyczące różnych aspektów chowu, hodowli i użytkowania koni, programów szkolenia w szkolnictwie średnim,
 • udział w radach programowych wydawnictw hipologicznych, współpraca z ich redakcjami,
 • konsultacje naukowe wydawnictw książkowych z zakresu chowu, hodowli i użytkowania koni,
 • konsultacje merytoryczne tłumaczeń książek z zakresu chowu, hodowli i użytkowania koni,
 • opiniowanie dokumentów, projektów i zmian legislacyjnych z zakresu chowu, hodowli i użytkowania koni,
 • prowadzenie kursów: instruktorów rekreacji ruchowej na specjalności  jazda konna; instruktorów hipoterapii; instruktorów jazdy konnej PZJ; trenerów i sędziów na wyścigach konnych,
 • wykłady na studiach podyplomowych,
 • szkolenia hodowców, lekarzy weterynarii,
 • wykłady zlecane przez różne podmioty hodowlane, organizacje sportowe i inne,
 • sędziowanie na wystawach, pokazach hodowlanych,
 • sędziowanie na wyścigach konnych,
 • członkostwo w komisjach ksiąg stadnych koni wielkopolskich i szlachetnych półkrwi.

Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie