photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zakład Hodowli Drobiu

wtorek 26.04.2011

Realizowana tematyka badawcza
Zrealizowane i w trakcie realizacji projekty badawcze
Najważniejsze oryginalne prace naukowe w latach 2008-2010
Podręczniki i skrypty
Zakres tematyczny realizowanych i możliwych do realizacji prac dyplomowych

 

 

Realizowana tematyka badawcza

Zakład Hodowli Drobiu prowadzi badania z zakresu jakości mięsa i jaj. Badania dotyczące jakości jaj obejmują analizę czynników wpływających na skład morfologiczny jaj, a w szczególności jakości skorupy w drugim okresie nieśności w zależności od żywienia kur. W żywieniu kur stosuje się różne dodatki do paszy, które polepszają wykorzystanie wapnia.

Badania z zakresu użytkowości mięsnej dotyczą wyników produkcyjnych, jakości produktu, składu mikroflory przewodu pokarmowego oraz problemów związanych ze stanem zdrowia i przyczyną brakowań ptaków w stadzie.

Nowością w Zakładzie są badania dotyczące biologii, pokroju i wyników produkcyjnych, jakości mięsa i jaj jedynych w Polsce kur ozdobnych Ayam Cemani. Ponadto trwają prace badawcze nad wytworzeniem mieszańca Ayam Cemani x Sussex celem obserwacji odziedziczalności barwy tuszki.

Zakład od lat specjalizuje się w przeprowadzaniu doświadczeń z wykorzystaniem najnowszych, dostępnych na rynku dodatków paszowych, oceniając ich skuteczność i ich wpływ na jakość produktu.

 

Zrealizowane i w trakcie realizacji projekty badawcze

 • Wskaźniki przemiany lipidowej przydatne w selekcji mającej na celu ograniczenie otłuszczania się kur typu mięsnego;
 • Wpływ interakcji genotyp kur x żywienie na poziom HDL, LDL oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych w jaju;
 • Wpływ ochratoksyny A na wzrost i rozwój kurcząt i kur;
 • Określenie poziomu cholesterolu we krwi i w jajach kur różnych populacji stad: zachowawczych i rezerwy genetycznej;
 • Wpływ interakcji genotyp kur, żywienie, higiena i warunki utrzymania na jakość jaj i mięsa;
 • Aktywność lizozymu w jaju w zależności od genotypu kur i warunków środowiska;
 • Reakcja kur nieśnych o różnych genotypach, żywionych paszą z dodatkiem nasion oleistych i antyoksydantów na wyniki produkcyjne i jakość jaj;
 • Wpływ przechowywania jaj kurzych na zmiany w zawartości kwasów tłuszczowych w żółtkach;
 • Wpływ warunków środowiskowych i pochodzenia kur na poziom biologicznie czynnych protein białka jaj;
 • Wpływ ochratoksyny A w paszy na wyniki produkcji, reprodukcji oraz kształtowanie wybranych parametrów immunitetu komórkowego i humoralnego kur typu mięsnego;
 • Wpływ roślinnego kokcydiostatyku na wyniki produkcyjne oraz jakość mięsa kurcząt szybko i wolno rosnących;
 • Projekt „Biożywność” – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego” współfinansowany przez UE – Opracowanie technologii produkcji kurczęcia brojlera o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej.

 

Najważniejsze oryginalne prace naukowe w latach 2008-2010

 • Michalczuk M., Gajewska J., Górska A., Niemiec J., Rękosz-Burlaga H., 2008. Efektywność preparatu roślinnego i kwasu 3-hydroksy-3-metylomasłowego w żywieniu kurcząt brojlerów. Roczniki Naukowe PTZ, t. 4, nr 2, 65-72
 • Niemiec J., Stępińska M., Riedel J., Szeleszczuk P., 2008. The effect of ochratoxin A-contamined feed on reproductive output and chicks quality. XXIII World’s Poultry Congress, 30.06-4.07.08, Brisbane, Queensland, Australia
 • Pietrzak D., Mroczek J., Garbaczewska A., Florowski T., Riedel J., 2009. Effect of selected antimicrobial feed additives  on the quality of meat and fat of chicken. Medycyna Wet. 65 (4), 268-272
 • Łukasiewicz M., Michalczuk M., Gajewska J., Wilczyńska-Czyż K., Niemiec J., 2009. Wheat distilled dried grains with solubles (DDGS) as a replacer of extraction soil meal in nutrition of broiler. Annals of Warsaw Agricult. Univ. – SGGW, Animal Sci.46, 315-322
 • Michalczuk M., Pietrzak D., Mroczek J., Niemiec J., Łukasiewicz M., 2009. Results of rearing and technological traits of meat of slaughter chickens depending of their slaughter age. Annals of Warsaw Agricult. Univ. – SGGW, Animal Sci. 46, 323-328
 • Łukasiewicz M., Michalczuk M., Pietrzak D., Adamczak L., 2009. Chemical composition and physico-chemical properties of meat of Ayam cemani hens and cocks. Annals of Warsaw Agricult. Univ. – SGGW, Animal Sci. 46, 307-314
 • Gajewska J., Bucka J., Żabik A., Riedel J., Michalczuk M., 2009. Wpływ preparatów roślinnych na stan mikroflory jelitowej brojlerów kurzych. Ochrona środowiska i zasobów naturalnych Nr 41, 302-309
 • Gajewska J., Michalczuk M., Łukasiewicz M., Wilczyńska-Czyż K., Niemiec J., 2010. Influence of Aminokarnifarm preparate on composition of intestinal microflora of chicken broiler. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, No 47, 25-30
 • Gruszczyńska J., Łukasiewicz M., 2010. Microsatellite polymorphism in the study of genetic diversity of an experimental flock of Ayam Cemani breed. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, No 47, 39-44
 • Michalczuk M., Pietrzak D., Niemiec J., Mroczek J., 2010. Effectiveness of vitamin D3 and calcidiol (25-OH-D3) application in feeding broiler chicken – production performance and meat quality. Polish Journal of Food and Nutrition Sci. vol.60, No 2, 121-126
 • Czapla A., Niemiec J., 2010. Wpływ preparatu Ayucal na jakość skorupy jaj w drugiej fazie nieśności kur. Roczniki Naukowe PTZ, t.6, Nr 2, 123-130
 • Michalczuk M., Szara T., Bereznowski A., Serwa U., Winkowski M., 2010. Effect of administration of two forms of vitamin D in a feed mixture on the strength traits of the femur bone of broiler chickens. Roczniki Naukowe PTZ, t.6, Nr 2, 77-83

 

Ponadto pracownicy Zakładu opublikowali 26 artykułów popularno-naukowych adresowanych do studentów, hodowców, administracji hodowlanej.

 

Podręczniki i skrypty

 • Chów drobiu pod red. E. Świerczewskiej. 2008. Boruta A., rozdz.: 8; Michalczuk M., rozdz.:11; Niemiec J., rozdz.: 4, 5, 11, 12; Riedel J. rozdz.: 4, 7; Siennicka A., rozdz. 1, 2, 13; Stępińska M., rozdz.:6, 9; Świerczewska E., rozdz.:3, 4,10. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, 1-238
 • Łukasiewicz M., 2008. Redakcja merytoryczna. Poradnik Hodowcy. Kury. Alain Fournier Wydawnictwo RM, Warszawa, 1-95
 • Łukasiewicz M., 2009. Redakcja merytoryczna. Hodowla kur. Beate i Leopold Peitz,  Wydawnictwo RM, Warszawa, 1-96
 • Łukasiewicz M., 2009. Redakcja merytoryczna. Kury, gęsi, kaczki – poradnik hodowcy. Marie-Theres Estermann. Wydawnictwo RM, Warszawa, 1-144

 

Zakres tematyczny realizowanych i możliwych do realizacji prac dyplomowych:

 • Lęgi u kur ozdobnych, gołębi oraz ptaków egzotycznych;
 • Jakość jaj i mięsa wybranych ras kur ozdobnych;
 • Tempo wzrostu kurcząt szybko i wolno rosnących utrzymywanych w tych samych warunkach;
 • Przyczyny brakowań w stadzie brojlerów kurzych;
 • Ocena wytrzymałości kości brojlerów kurzych i indyczych;
 • Wyniki produkcyjne i jakość mięsa oraz skład mikroflory przewodu pokarmowego kaczek Piżmowych i Pekin odchowywanych na ściółce i z dostępem do wybiegu;
 • Wyniki produkcyjne oraz jakość mięsa indyków rzeźnych i ras amatorskich odchowywanych z dostępem do wybiegu;
 • Wpływ preparatów roślinnych na wyniki produkcyjne, jakość mięsa oraz skład mikroflory przewodu pokarmowego kurcząt brojlerów;
 • Wpływ naturalnych kokcydiostatyków na wyniki produkcyjne i skład mikroflory przewodu pokarmowego;
 • Wpływ dodatków enzymatycznych na wyniki produkcyjne kurcząt;
 • Wpływ przepierzania stad rodzicielskich na wyniki lęgu i odchowu kurcząt brojlerów;
 • Wpływ wieku stada rodzicielskiego na wyniki odchowu kurcząt brojlerów;
 • Wpływ sytemu ogrzewania na wyniki produkcyjne, jakość  ściółki;

Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie