photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zakład Hodowli Bydła

wtorek 26.04.2011

Realizowana tematyka badawcza
Zrealizowane i realizowane Projekty KBN (MNiSW) i SGGW (własne, promotorskie, wewnętrzne)
Najważniejsze oryginalne prace naukowe (2009-2013)
Podręczniki i skrypty (2005-2010)
Zakres tematyczny prac dyplomowych (magisterskich i inżynierskich)
Zakres usług i doradztwo

 

    

 

Realizowana tematyka badawcza

 • Analiza czynników wpływających na zawartość składników odżywczych i prozdrowotnych w mleku krów.
 • Analiza żywienia i warunków utrzymania krów w gospodarstwach rodzinnych specjalizujących się w produkcji mleka.
 • Ocena wpływu wydajności mleka i kolejnych laktacji na przebieg doju krów.
 • Badanie czynników warunkujących długość użytkowania i przyczyny brakowania krów w hodowli wielko- i małostadnej.
 • Zachowanie się krów i ich produkcyjność w okresie przejścia z uwięziowego na wolnostanowiskowy system utrzymania.
 • Określenie czynników warunkujących użytkowość rozpłodową krów mlecznych.
 • Analiza użytkowania rozpłodowego krajowego pogłowia krów mięsnych.
 • Wpływ efektu rodzicielskiego na przebieg ocielenia i wzrost cieląt ras mięsnych.
 • Wpływ budowy oraz kondycji krów mięsnych w okresie krycia i przed ocieleniem na przebieg porodu i wybrane wskaźniki rozrodu.
 • Wpływ ekologicznego chowu bydła na przydatność technologiczną mleka i zawartość składników prozdrowotnych.
 • Badanie wpływu dodatków paszowych na modyfikację składu frakcji tłuszczowej i białkowej mleka.
 • Wykorzystanie krzyżowania towarowego do poprawy ilości i jakości produkowanej wołowiny.
 • Analiza efektywności użytkowania wybranych ras bydła mlecznego.

 

Zrealizowane i realizowane Projekty KBN (MNiSW) i SGGW (własne, promotorskie, wewnętrzne)

 • Wpływ budowy oraz kondycji krów mięsnych w okresie krycia i przed ocieleniem na przebieg porodu i wybrane wskaźniki rozrodu.
 • Porównanie wartości technologicznej i prozdrowotnej mleka krów z gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych z rejonu Polski Centralnej.
 • Ocena wpływu stosowania własnej metody habituacyjnego treningu krów i jałówek wysokocielnych w oborach wielkotowarowych na poprawę interakcji człowiek – zwierzę (HAR) oraz dobrostanu i użytkowości  bydła.
 • Porównanie efektywności użytkowania bydła rasy montbeliarde i odmiany czarno-białej rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej.

 

 

Najważniejsze oryginalne prace naukowe (2009-2013)

 2009

 • Gołębiewski M., Brzozowski P., 2009: Porównanie wskaźników rozrodu krów rasy montbeliarde oraz polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej. Medycyna Weterynaryjna 65 (8), 566-570.
 • Kuczyńska B., Nałęcz-Tarwacka T., 2009: Relationship between content of phospholipids in milk and stability of milk fat globule membrane and the effect of some factors on the frequency of their destabilization. Annals of WarsawUniversity of Life Sciences – SGGW  46, 2009: 289-294.
 • Kunowska-Slósarz M., Różańska J., 2009: High yielding cows and their calves’ behaviour in the perinatal period. Roczniki Naukowe PTZ t.5 (2009), nr 2, 191-199.
 • Nałęcz-Tarwacka T., Grodzki H., Kuczyńska B.,. Zdziarski K, 2009: Wpływ dawki pokarmowej na zawartość składników frakcji tłuszczowej mleka krów. Medycyna Weterynaryjna 65 (7), 487-491.
 • Nałęcz-Tarwacka T., Kuczyńska B., Grodzki H., Slósarz J., 2009: Wpływ wybranych czynników na zawartość skonjugowanego kwasu linolowego w mleku krów. Medycyna Weterynaryjna 65 (5), 326-329.
 • Przysucha T., 2009: Osobnicze uwarunkowania przebiegu ocieleń krów oraz umięśnienia i żywotności cieląt pochodzących po buhajach rasy piemontese użytkowanych w Polsce i we Włoszech. Rozprawa habilitacyjna. Wyd. SGGW, 1-136.
 • Przysucha T., Grodzki H., 2009: Wpływ wybranych czynników na długość ciąży krów ras mięsnych. Roczniki Naukowe PTZ, tom 5 (2009), nr 1, 65-72.
 • Przysucha T., Grodzki H., Gołębiewski M., 2009: Wpływ ciąży bliźniaczej na przebieg porodu i żywotność cieląt urodzonych w wyniku krzyżowania towarowego krów czarno-białych z buhajami piemontese. Medycyna Weterynaryjna 65 (2), 134-136.
 • Przysucha T., Grodzki H., Slósarz J., Gołębiewski M., Kunowska-Slósarz M., 2009: Wpływ kondycji krów rasy limousine przed ocieleniem na rodzaj porodu. Medycyna Weterynaryjna 65 (12), 854-856.

2010

 • Grodzki H., Przysucha T., Slósarz J., 2010: The influence of commercial crossbreeding of dairy cows with bulls of French breeds (Blonde d’Aquitaine, Charolaise, Limousine) on calving course. Annals of WarsawUniversity of Life Sciences – SGGW, Animal Science 47, 31-38.
 • Nałęcz-Tarwacka T., Palińska K., Grodzki H., 2010: Effect of multiple pregnancies on cow milk production and reproduction indices. Annals of WarsawUniversity of Life Sciences – SGGW, Animal Science 47, 87-92.
 • Nałęcz-Tarwacka T., Palińska K., Grodzki H., 2010: Multiple pregnancies in cattle and the frequency of their occurrence. Annals of WarsawUniversity of Life Sciences – SGGW, Animal Science 47, 93-100.
 • Nałęcz-Tarwacka T., Stachelski P., Grodzki H., Kuczyńska B., 2010: Fat fraction components’ content in milk of Polish Red cows. Annals of WarsawUniversity of Life Sciences – SGGW, Animal Science 47, 79-86.
 • Przysucha T., Grodzki H., Slósarz J., 2010: Związek między indeksem powierzchni miednicy a masą ciała, wysokością w krzyżu i obwodem klatki piersiowej krów ras mięsnych. Medycyna Weterynaryjna 66 (3), 210-212.
 • Slósarz J., Przysucha T., Grodzki H., 2010: Influence of cow body weight and condition score before calving  on calving course of Charolaise cows. Annals of WarsawUniversity of Life Sciences – SGGW, Animal Science 47, 193-198.
 • Slósarz J., Przysucha T., Grodzki H., 2010: The influence of chosen factors on calving course in commercial crossing of Black and White cows with Blonde d’Aquitaine bulls. Annals of WarsawUniversity of Life Sciences – SGGW, Animal Science 47, 199-204.
 • Slósarz J., Przysucha T., Grodzki H., Majchrzak B., 2010: The influence of selected factors on Limousine and Charolaise beef calves vitality. Annals of WarsawUniversity of Life Sciences – SGGW, Animal Science 47, 185-192.

2011

 • Gołębiewski M., Brzozowski P., Gołębiewski L., 2011: Analysis of lactation curves of milk, basic milk constituents, somatic cell count and urea in milk of Montbeliarde and Polish Holstein-Friesian cows by mathematic model Wood. Acta Veterinaria Brno 80, 73-80.
 • Gołębiewski M., Brzozowski P., 2011: Comparison of meat performance of fattening bulls and culled cows of Montbeliarde and Polish Holstein-Friesian Breed and their influence on income value from their sale. Acta Scientiarum Polonorum. Zootechnica 2011, nr 10 (3), s. 31-38
 • Kuczyńska B., Nałęcz-Tarwacka T., Puppel K., Gołębiewski M., Grodzki H., Slósarz J., 2011: Zawartość bioaktywnych składników mleka w zależności od modelu żywienia krów w certyfikowanych gospodarstwach ekologicznych. Journal of Research and Applications in Agriculture Engineering Vol. 56(4), 7-13.
 • Kuczyńska B., Puppel K., Metera E., Grodzka A., Sakowski T., 2011: Technological usefulness of milk from Brown Swiss and Holstein-Friesian black and white cows kept in a certified organic farm. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science 49, 67-74.
 • Kuczyńska B., Puppel K., Metera E., Grodzka A., Sakowski T., 2011: Fatty acid composition of milk from Brown Swiss and Holstein-Friesian black and white cows kept in a certified organic farm., Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science 49, 59-65.
 • Kunowska-Slósarz M., Makowska A., 2011:  Effect of breed and season on the boar’s semen characteristics. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science 49, 75-84.
 • Nałęcz-Tarwacka T., Palińska K., Grodzki H., 2011: Wpływ ciąży mnogiej na powikłania porodu i śmiertelność cieląt. Medycyna Weterynaryjna 67 (6), 409-411.
 • Nałęcz-Tarwacka T., Świderski Ł., Grodzki H., 2011: Effect of the age of the first calving on milk performance and inter-calving period of Polish Holstein-Friesian cows. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science 49, 125-134.
 • Nałęcz-Tarwacka T., Zdanowska-Sąsiadek Ż., 2011: Wpływ żywienia na zawartość skoniugowanego kwasu linolowego (CLA) w mleku przeżuwaczy. Przegląd Hodowlany 3, 19-22.
 • Przysucha T., Grodzki H., Slósarz J., Gołębiewski M., 2011: Comparison of body condition score (BCS) and muscularity level results of Hereford cows. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science 49, 147-151.
 • Przysucha T., Grodzki H., Slósarz J., Gołębiewski M., 2011: Comparison of body condition score (BCS) and muscularity level results of Charolaise cows. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science 49, 135-139.
 • Przysucha T., Grodzki H., Slósarz J., Gołębiewski M., 2011: Comparison of body condition score (BCS) and muscularity level results of Limousine cows. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science 49, 141-145.

2012

 • Chalony L., Grodzki H., Ładoń Ł., 2012: Assessment of usefulness of Ovulitral for the improvement of dairy cows fertility effects. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science 51, 9-16.
 • Kuczyńska B., Puppel K., Gołębiewski M., Kordyasz M., Grodzki H., Brzozowski P., 2012: Comparison of fat and protein fractions of milk constituents of Montbeliarde and Polish Holstein-Friesian cows originated from one farm in Poland. Acta Veterinaria Brno 81: 139–144; doi:10.2754/avb201281020139 
 • Kuczyńska B., Puppel K., Gołębiewski M., Metera E., Sakowski T., Słoniewski K., 2012: Differences in whey proteins content between cow’s milk collected in late pasture and early indoor feeding season from conventional and organic farms in Poland. Journal of the Science of Food and Agriculture, 92, 2899-2904, doi: 10.1002/jsfa.5663,. 
 • Kuczyńska B., Puppel K., Kliś P., Gołębiewski M., Kordyasz M., Wójcik A., Nałęcz-Tarwacka T., 2012: Changes in concentration of saturated fatty acids in milk of high performance Polish Holstein-Friesian during the lactation. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science 51, 65-71.
 • Nałęcz-Tarwacka T., Jędrzejek D., 2012: Influence of the selected hoof diseases on reproduction parameters of Polish HF cows. Acta Scientiarum Polonorum, ser. Zootechnica 11 (4) 2012, 79–90. 
 • Plewa P., Plewa R., Pogorzelski G., Przysucha T., Wierzbicka A., 2012: Analysis of the insemination effectiveness of dairy cattle with the semen from specialized bulls breeds in the cross breeding system. Acta Scientiarum Polonorum, Zootechnica 11 (2) 2012, 33-42.
 • Przysucha T., Grodzki H., Gołębiewski M., Slósarz J.,  Piotrowski T., 2012: Analysis of body measurements and body indices of Limousine cows. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science 51, 107-112.
 • Ptak E., Brzozowski P., Bieniek J., 2012: Genetic parameters for lactose percentage in the milk of Polish Holstein-Friesians. Journal of Animal and Feed Sciences 21, 251-262.
 • Puppel K., Nałęcz-Tarwacka T., Kuczyńska B., Gołębiewski M., Grodzki H., 2012: Increasing nutritional value of cow’s milk through diet manipulation: fish oil versus combined supplementation of fish oil and linseed. Journal of Food Science and Nutrition 1 (1), 1-8.
 • Puppel K., Nałęcz-Tarwacka T., Kuczyńska B., Gołębiewski M., Grodzki H., 2012: Influence of combined supplementation of cow’s diet with linseed and fish oil on thrombogenic and atherogenic indicators of milk fat. Animal Science Papers and Reports vol. 30 (2012) no. 4, 317-328.
 • Puppel K., Nałęcz-Tarwacka T., Kuczyńska B., Gołębiewski M., Kordyasz M., Grodzki, H., 2012: The age of cows as a factor shaping the antioxidant level during a nutritional experiment with fish oil and linseed supplementation for increasing the antioxidant value of milk. Journal of the Science of Food and Agriculture, vol. 92, issue 12, 2494-2499, doi: 10.1002/jsfa.5658.
 • Sakowski T., Kuczyńska B., Puppel K., Metera E., Słoniewski K., Barszczewski J., 2012: Relationships between physiological indicators in blood and yield as well as basic chemical composition of milk obtained from organic dairy cows. Journal of the Science of Food and Agriculture. doi:10.1002/jsfa.5900. 
 • Wójcik A. Nałęcz-Tarwacka T., Gołębiewski M., 2012: Effect of housing system and season on birth of the calves Reading results. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science 51, 139-146. 

2013

 • Abramowicz P., Gołębiewski M., Górecka-Bruzda A., Brzozowski P., 2013: Effectiveness of natural stockmanship training in cattle. Archiv für Tierzucht 56 (11), doi: 10.7482/0003-9438-56-011.
 • Markiewicz-Kęszycka M., Wójtowski J., Kuczyńska B., Puppel K., Czyżak-Runowska G., Bagnicka E., Strzałkowska N., Jóźwik A., Krzyżewski J., 2013: Chemical composition and whey protein fraction of late lactation mares’ milk. International Dairy Journal. DOI: 10.1016/j.idairyj.2013.02.006.
 • Przysucha T., Grodzki H., Gołębiewski M., Nałęcz-Tarwacka T., Slósarz J., 2013: Analiza przebiegu porodów krów czarno-białych krytych nasieniem buhajów rasy belgijskiej biało-błękitnej. Medycyna Weterynaryjna 69 (1), 52-55.
 • Przysucha T., Grodzki H., Gołębiewski M., Slósarz J., Piotrowski T., 2013: Ocena użytkowości szkockiego bydła mięsnej rasy highland w Polsce. Medycyna Weterynaryjna 69 (4), 252-254.
 • Przysucha T., Grodzki H., Gołębiewski M., Slósarz J., Piotrowski T., 2012: Charakterystyka szkockiego bydła mięsnej rasy highland. Medycyna Weterynaryjna [przyjęty do druku]
 • Puppel K., Kuczyńska B., Nałęcz-Tarwacka T., Grodzki H., 2013: Influence of linseed variety on fatty acid profile in cow’s milk. Journal of the Science of Food and Agriculture DOI: 10.1002/jsfa.6037.
 • Puppel K., Nałęcz-Tarwacka T., Kuczyńska B., Gołębiewski M., Grodzki H., 2013: Increased nutritional value of cow’s milk through diet manipulation: fish oil versus combined supplementation of fish oil and linseed. Journal of Animal Production Advances 3 (1): 20-27.
 • Puppel K., Nałęcz-Tarwacka T., Kuczyńska B., Gołębiewski M., Kordyasz M., 2013: Effect of different fat supplements on the antioxidant capacity of cow’s milk. Archiv für Tierzucht 56 (2013) 17, doi: 10.7482/0003-9438-56-017.

 

                              Podręczniki i skrypty (2009-2013)

 

 • Nałęcz-Tarwacka T., 2009: Chów bydła w małym gospodarstwie. Oficyna Wydawnicza MULTICO, 1-88.
 • Chów bydła mięsnego. Praca zbiorowa pod red. H. Grodzkiego. Wielkopolskie Wydawnictwo Rolnicze, Poznań, 2009, 1-184.
 • Metody chowu i hodowli bydła. Praca zbiorowa pod red. Henryka Grodzkiego. Wyd. SGGW, Warszawa, 2011, 1-368.

 

 Zakres tematyczny prac dyplomowych (magisterskich i inżynierskich) możliwych do realizacji w Zakładzie Hodowli Bydła:

 • Czynniki determinujące zawartość bioaktywnych białek mleka surowego.
 • Poziom laktoferyny jako marker jakości cytologicznej mleka.
 • Wpływ sezonu i systemu produkcji w gospodarstwach ekologicznych na zawartość składników funkcjonalnych mleka.
 • Ocena jakości cytologicznej i mikrobiologicznej mleka w gospodarstwach specjalizujących się w ekologicznym systemie produkcji mleka.
 • Wpływ  systemu utrzymania krów w gospodarstwach na jakość mleka.
 • Wpływ jakości cytologicznej mleka na parametry technologiczne surowca.
 • Wpływ poziomu antyoksydantów w paszach na ich zawartość w mleku krów.
 • Czynniki determinujące zawartość funkcjonalnych kwasów tłuszczowych w mięsie wołowym.
 • Wpływ różnych czynników na zawartość dienów sprzężonego kwasu linolowego w mleku i mięsie.
 • Oznaczanie składników o właściwościach przeciw utleniających w mleku i mięsie przy wykorzystaniu techniki HPLC.
 • Analiza wykorzystania krzyżowania towarowego jako drogi poprawy ilości i jakości polskiej wołowiny.
 • Wpływ wybranych czynników na przebieg porodów krów mlecznych krytych nasieniem buhajów wyspecjalizowanych ras mięsnych.
 • Wpływ wybranych czynników na żywotność cieląt mieszańców pochodzących z krzyżowania towarowego krów mlecznych z buhajami różnych ras mięsnych.
 • Wpływ masy ciała krowy i kolejności ocielenia na przebieg porodów krów mlecznych krytych nasieniem buhajów wyspecjalizowanych ras mięsnych oraz na żywotność cieląt mieszańców.
 • Wpływ rodzaju porodu i masy cielęcia przy urodzeniu na wartość opasową cieląt mieszańców pochodzących z krzyżowania towarowego krów mlecznych z buhajami różnych ras mięsnych.
 • Wpływ genotypu cieląt mieszańców pochodzących z krzyżowania towarowego krów mlecznych z buhajami różnych ras mięsnych na ich wartość opasową.
 • Wpływ genotypu cieląt mieszańców pochodzących z krzyżowania towarowego krów mlecznych z buhajami różnych ras mięsnych na podstawowe wskaźniki wartości rzeźnej.
 • Analiza czynników warunkujących jakość nasienia samców zwierząt gospodarskich.
 • Wpływ czynników środowiskowych na wskaźniki rozrodu.
 • Zachowanie się krów w okresie rujowym i okołoporodowym.
 • Wpływ warunków utrzymania cieląt, jałówek i krów na wyniki odchowu i użytkowość.
 • Analiza systemów żywienia krów mlecznych.
 • Charakterystyka systemów doju krów.
 • Wpływ systemów odchowu cieląt na ich wzrost i zdrowotność.

 Zakres usług i doradztwo

 • Poprawa efektywności odchowu cieląt
 • Technologie chowy bydła mlecznego i mięsnego
 • Poprawa jakości mleka
 • Technologie opasu bydła
 • Realizacja krzyżowania towarowego w stadach bydła mlecznego
 • Selekcja w stadach bydła mlecznego i mięsnego
 • Chów bydła w gospodarstwach ekologicznych
 • Analizy chemiczne mleka

Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie