photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Dziekanat

sobota 22.05.2010

 

Mgr Agnieszka Serwatka - kierownik

tel. +48 22 59 36 510
e-mail: wnz@sggw.pl

Mgr Urszula Zackiewicz – studia stacjonarne
tel. +48 22 59 36 506
e-mail: urszula_zackiewicz@sggw.pl

Inż. Ewa Czekryszew – studia niestacjonarne
tel. +48 22 59 36 506
e-mail: ewa_czekryszew@sggw.pl

dr Ewelina Dudek
tel.+48 22 59 36 502
e-mail: ewelina_dudek@sggw.pl

 

 

 

Godziny przyjęć studentów


 GODZINY PRZYJĘĆ W DZIEKANACIE W SEMESTRZE LETNIM 2018/2019

 

 

Dziekanat Wydziału Nauk o Zwierzętach

Studia stacjonarne I stopnia

Godziny przyjęć studentów :

Mgr inż. Urszula Zackiewicz

Poniedziałek          10:00-13:00

Środa                       10:00 – 13:00

Czwartek                 10:00 – 13:00

 

WE WTORKI DZIEKANAT NIECZYNNY

 

Studia stacjonarne II stopnia 

dr Ewelina Dudek

Poniedziałek          10:00 – 13:00
Środa                       10:00 – 13:00
Czwartek                 10:00 – 13:00

WE WTORKI DZIEKANAT NIECZYNNY

 

Studia niestacjonarne

Inż. Ewa Czekryszew

Środa                       10:00 – 13:00

Czwartek                 10:00 – 13:00

Piątek                       11:00 – 16:00

 

 WE WTORKI DZIEKANAT NIECZYNNY


Prodziekan ds. Dydaktyki – studia stacjonarne

Dr hab. Justyna Więcek prof. SGGW /hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, zootechnika/

Środa                  10:00-12:00

Czwartki             12:00 – 13:00

Prodziekan ds. Dydaktyki

dr Maciej Kamaszewski / bioinżynieria zwierząt/

Środa                 12:00 – 13:00

Czwartek          12:00 – 13:00

 

Prodziekan ds. Dydaktyki

Dr Maciej Kamaszewski – Studia niestacjonarne

Czwartek          12:00 – 13:00

Piątek               13:00- 16:00

 

 

 

 

 

 


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie