photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Techniki molekularne

czwartek 8.05.2014

ROZPOCZYNAMY 1 EDYCJĘ STUDIÓW (2014/2015)

„Techniki molekularne– zastosowanie w diagnostyce, ekologii i rolnictwie”

 

DLACZEGO OTWIERAMY TAKIE STUDIA??

*        nasza misja to doskonalenie umiejętności innych

*        mamy doskonałą kadrę

*        mamy świetne zaplecze w postaci dobrze wyposażonych laboratoriów

*        mamy dobrze przystosowane sale wykładowe

*        mamy ogromne doświadczenie dydaktyczne J oraz praktyczne!

JAKIE MAMY CELE?

*        chcemy zapoznać słuchaczy ze zróżnicowanymi technikami laboratoryjnymi z zakresu genetyki molekularnej i dziedzin pokrewnych oraz ich zastosowaniem w wybranych obszarach

*        stawiamy na samodzielną pracę studentów (nasze laboratoria nie są wirtualne!)

*        będziemy poszerzać również nasze horyzonty poprzez uwzględnianie uwag naszych studentów

CO OFERUJEMY NASZYM SŁUCHACZOM??

*        112 godzin wykładów

*        112 godzin ćwiczeń laboratoryjnych/ seminaryjnych

*        75 godzin praktyk w laboratoriach o różnym profilu

*        Razem 2 semestry- 14 zjazdów sobotnio-niedzielnych po 16 godzin

JAKIE TECHNIKI??

Praca z kwasami nukleinowymi:

*        PCR (Real Time PCR)

*        Elektroforeza

*        Hybrydyzacja

*        Klonowanie

*        Sekwencjonowanie

*        Genotypowanie

*        SNP

Praca z białkami i in.

*        Western blot

*        HPLC

*        Hodowle tkankowe

*        Hodowle bakteryjne

NASI ABSOLWENCI:

będą zdobywali wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

*        metod molekularnych wykorzystywanych w diagnostyce, ekologii i rolnictwie

*        opracowywania i realizowania doświadczeń wykorzystujących zastosowanie metod laboratoryjnych

*        interpretacji i prezentacji danych uzyskanych w ramach praktycznych zajęć z zakresu genetyki molekularnej w mikrobiologii, wirusologii, parazytologii i bioanalizy, w ujęciu diagnostycznym i środowiskowym

*        możliwości i sposobu działania nowoczesnych urządzeń wykorzystywanych w technologiach molekularnych

REKRUTACJA  TRWA OD 1 DO 30 CZERWCA 2014r, szczegóły na stronie: http://labekodiag.sggw.pl


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie