photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Wójcik Agata

piątek 25.10.2013

Mgr inż. Wójcik Agata

 Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

 Zakład Hodowli Bydła

E-mail: agata_wojcik@sggw.pl

 Temat pracy: „Wpływ kondycji BCS na parametry fizjologiczne i produkcyjno-ekonomiczne krów rasy Montbeliarde i Polskiej Holsztyńsko-Fryzyjskiej.”

 Promotor: dr hab. Teresa Nałęcz-Tarwacka, prof. SGGW

 Promotor pomocniczy: dr Marcin Gołębiewski

 Zainteresowania naukowe i zakres prowadzonych badań:

  •  Chów i hodowla bydła mlecznego, systemy odchowu cieląt
  • Kondycja BCS a parametry biochemiczne krwi i użytkowość mleczna krów rasy Montbeliarde i Polskiej Holsztyńsko Fryzyjskiej
  • Krzyżowanie ras Montbeliarde i Polskiej Holsztyńsko Fryzyjskiej w celu poprawy opłacalności produkcji mlecznej
  • Skład chemiczny mleka krów rasy PHF, Montbeliarde i MOxPHF (F1)

 Publikacje:

  •  Wójcik A., Nałęcz-Tarwacka T., Gołębiewski M., 2013. Comparison of calves’ rearing parameters in two different housing system: indoor versus outdoor hutches. Archiv Tierzucht, 56 (2013) 63, DOI: 10.7482/0003-9438-56-063
  • Wójcik A., Gołębiewski M., Nałęcz-Tarwacka T., 2012. Kondycja krów mlecznych (BCS) a kształtowanie się parametrów produkcyjnych. Przegląd Hod. 10-12: 9-12.
  • Wójcik A., Nałęcz-Tarwacka T., Gołębiewski M., 2012. Effect of housing system and season of birth on the calves rearing results. Annals of Warsaw University of Life Sciences, Nr 51, 139-146.
  • Kuczyńska B., Puppel K., Kliś P., Gołębiewski M., Kordyasz M., Wójcik A., Nałęcz-Tarwacka T. 2012. Changes in concentration of saturated acid in milk of high performance Polish Holstein-Friesian during the lactation. Annals of Warsaw University of Life Sciences, Nr 51, 65-71.

Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie