photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Ślęzak Magdalena

piątek 25.10.2013

Mgr inż. Magdalena Ślęzak

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt 

Zakład Hodowli Owiec i Kóz

E-mail: magdalena_slezak@sggw.pl, tel. (22) 59 36567

Temat pracy doktorskiej:  Szczegółowa analiza kluczowych wyróżników jakościowych mięsa tuczonych jagniąt różnych ras i typów przy wykorzystaniu technologii bliskiej podczerwieni NIR

Promotor pracy: Prof. dr hab. Roman Niżnikowski

            Jestem absolwentka Wydziału Nauk o Żywności o specjalizacji technologia żywności, a dokładniej technologia tłuszczów i koncentratów spożywczych, oraz Wydział Nauk o Zwierzętach na kierunku zootechnika o specjalizacji hodowla zwierząt.

            Już od początków studiów aktywnie uczestniczyłam w pracach w Sekcji Zoologicznej Kola Naukowego Przy wydziale Nauk o Zwierzętach. Moje zainteresowania koncentrowały się na początku wokół aspektów zoologii zwierząt, gdzie często wyjeżdżałam na wyjazdy terenowe i obozy naukowe. Z czasem jednak moje zainteresowania zaczęły sie zmieniać w kierunku ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt. Podjęłam wtedy współpracę i czynnie włączyłam się w prace badawcze realizowane w Zakładzie Hodowli Owiec  Kóz dotyczące systemów alternatywnej  produkcji zwierzęcej oraz ekstensyfikacji produkcji.

             W chwili obecnej moje zainteresowania dotyczą głównie racjonalnego zagospodarowania surowca jakim jest mięso owcze, a także nowoczesne technik wykorzystywane do oceny jakości mięsa, szczególnie z użyciem bliskiej podczerwieni NIR.  

 

Najważniejsze publikacje:

1. Ślęzak M., Czub G., Światek M., Niżnikowski R., Głowacz K., (2013): Wykorzystanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS) w ocenie składu chemicznego mięsa jagnięcego. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 9, nr 3, 21-29.

2. Niżnikowski R., Czub G., Głowacz K., Ślęzak M., Świątek M., (2013): Ocena frekwencji występowania uwarunkowań białka prionowego PRNP u merynosa polskiego starego typu na przykładzie regionu mazowieckiego. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 9, nr 3, 69-76.


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie