photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Mroczek-Sosnowska Natalia

piątek 25.10.2013

Mgr inż. Mroczek-Sosnowska Natalia

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

Zakład Hodowli Drobiu

E-mail: natalia_mroczek_sosnowska@sggw.pl

Temat: Wpływ nanocząstek miedzi i siarczanu miedzi podawanych in ovo na wyniki produkcyjne i jakość mięsa kurcząt brojlerów.

Promotor: Prof. zw. dr hab. Jan Niemiec

Publikacje:

 • Łukasiewicz M.., Michalczuk M., Niemiec N., Wnuk A., Mroczek-Sosnowska N., Pietrzak D., 2013. Impact of selected feed suplements udes in the prophylaxis of coccidiosis on the histological profile and physicochemical parameters of pectoral and leg muscles in Fast-growing and slow-growing chickens broilers. Archives Des Science. Vol. 66 (7 Jul): 57-70
 • Mroczek Sosnowska N., Łukasiewicz M., Wnuk A., Gondek A., 2013. Zoonozy (choroby odzwierzęce): Wścieklizna-wciąż niebezpieczna dla ludzi i zwierząt. 10/2013 (177): 11
 • Wnuk A., Żbikowski A., Łukasiewicz M., Mroczek-Sosnowska N., Gondek A., 2013. Zespół nagłej śmierci sercowej u kurcząt. Życie Weterynaryjne. 88(4): 285-287
 • Gondek A., Wnuk A., Mroczek-Sosnowska N., Łukasiewicz M., 2013. Psucie się jaj i metody zapobiegania. Polskie Drobiarstwo 1: 8-12
 • Natalia Mroczek-Sosnowska, Sławomir Jaworski, Anna Siennicka, Agata Gondek., 2013. Unikalne właściwości nanocząstek srebra. Polskie Drobiarstwo; 02: 6-10
 • Wnuk A., Mroczek-Sosnowska N., Łukasiewicz M., 2013. Ptaki ozdobne w gabinecie weterynaryjnym. VetPersonel 1/13: 17-20
 • Wnuk A., Łukasiewicz M., Mroczek-Sosnowska N., Gondek A., Siennicka A., 2013. Jeleniowate polskich łowisk cz. I. Fauna & Flora 6/(173)
 • Wnuk A., Łukasiewicz M., Mroczek-Sosnowska N., Gondek A., Siennicka A., Jeleniowate polskich  łowisk cz. II. 2013. Fauna & Flora7/(174)
 • Gondek A., Wnuk A., Łukasiewicz M.,  Mroczek-Sosnowska N., 2013. Skorupy jaj- odpad czy cenny surowiec? Polskie Drobiarstwo 05: 2-8       
 • Wnuk A., Łukasiewicz M., Mroczek-Sosnowska N., Gondek A., 2013. Wpływ budowy histologicznej na wybrane wyróżniki jakości mięsa. Polskie Drobiarstwo 9: 10-13
 • Mroczek-Sosnowska N., Siennicka A., Wnuk A., Łukasiewicz M., 2012. Wciąż niedocenione działanie chromu w żywieniu drobiu, Polskie Drobiarstwo 10: 32-34.
 • Michalczuk M., Łukasiewicz M., Niemiec J., Wnuk A., Mroczek-Sosnowska N., 2012. Effect of L-carnitine on performance and dressing percentage of broiler chickens. Annals of Warsaw University of Life Sciences – Animal Science December 51: 89-99

Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie