photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Kutwin Marta

piątek 25.10.2013

Mgr Kutwin Marta

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej

 

Zakład Nanobiotechnologii

E-mail: marta_prasek@sggw.pl, tel: 225936675

Temat: Wpływ nanocząstek platyny (Pt) na mechanizmy genotoksycznego mechanizmu aktywacji apoptozy komórek glejaka  (łac. Glioblastoma multiforme) w badaniach in vitro i in ovo.

 

Promotor: Prof. dr hab. Ewa Sawosz Chwalibóg

 Zainteresowania naukowe i zakres prowadzonych badań:

  • Ocena toksycznego wpływu nanocząstek platyny na rozwój embrionalny kury ze szczególnym uwzględnieniem neurotoksyczności – badaniach in ovo
  • Ocena cytotoksyczności oraz genotoksyczności nanocząstek platyny oraz cispatyny w badaniach in vitro  na linii komórkowej U87 glejaka wielopostaciowego
  • Ocena toksycznego działania nanocząstek platyny oraz cisplatyny na rozwój guzów glejaka wielopostaciowego z wykorzystaniem modelu in ovo
  • Biologiczne interakcje nanocząstek platyny z komórkami nowotworowymi glejaka wielopastacjiowego 

Publikacje:

  • Prasek, M., Sawosz, E., Jaworski, S., Grodzik, M., Ostaszewska, T., Komaszewski, M., Wierzbicki, M., Chwalibog, A. 2013. Influence of nanoparticles of platinum on chicken embryo development and brain morphology. Nanoscale Research Letters, 8, 251-260.
  • Wierzbicki M, Sawosz E, Grodzik M, Prasek M, Jaworski S, Chwalibog A. 2013.Comparison of anti-angiogenic properties of pristine carbon nanoparticles. Nanoscale research letters 8, 195.
  • Jaworski S, Sawosz E, Grodzik M, Winnicka A, Prasek M, Wierzbicki M, Chwalibog A. 2013. In vitro evaluation of the effects of graphene platelets on glioblastoma multiforme cells. Int J Nanomedicine 8, 413-20
  • Wierzbicki M., Sawosz E., Grodzik M., Hotowy A., Prasek M., Jaworski S., Sawosz F., Chwalibog A. 2013. Carbon nanoparticles downregulate expression of bFGF in the heart during embryogenesis. International Journal of Nanomedicine, 10 (in press)
  • Sawosz F, Pineda L , Hotowy A, Jaworski S, Prasek M. 2012. Influence of Ag nanoparticles, ATP and biocomplex of Ag nanoparticles with ATP on morphology of chicken embryo pectoral muscles.  Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 51.
  • Sawosz F, Pineda L, Hotowy A, Jaworski S, Prasek M, Sawosz E, Chwalibog A. 2013. Nano-nutrition of chicken embryos. The effect of silver nanoparticles and ATP on expression of chosen genes involved in myogenesis. Arch Anim Nutr. 2013 Aug 16. [Epub ahead of print];

www.nanobioteam.pl


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie