photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Jaworski Sławomir

piątek 25.10.2013

Mgr Jaworski Sławomir

 

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej

Zakład Nanobiotechnologii

E-mail: slawomir_jaworski@sggw.pl

Temat pracy: Wpływ nanopłatków grafenu na modulację szlaku indukcji apoptozy komórek glejaka wielopostaciowego (Glioblastoma multiforme) dwu linii o różnych genotypach.

 

Promotor: Prof. dr hab. Ewa Sawosz Chwalibóg

Zainteresowania naukowe i zakres prowadzonych badań:

  • Grafen zredukowany i tlenek grafenu – wpływ na żywym organizmy, toksyczność, ekspresję genów i białek, morfologię komórek i tkanek, transport i dystrybucja.
  • Biointerakcje pomiedzy nanocząstkami węgla a komórkami bakterii.
  • Przeciwnowortworowe działanie nanopłatków grafenu.

Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie