photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Adamek Dobrochna

wtorek 22.10.2013

Dobrochna_AdamekMgr inż. Dobrochna Adamek

Pracownia Ichtiobiologii i Rybactwa

E-mail: dobrochna_adamek@sggw.pl

Temat pracy: „Porównanie rozwoju mięśni i ekspresji genów odpowiedzialnych za tempo wzrostu szybko i wolno rosnących jesiotrów”.

Promotor: prof. dr hab. Teresa Ostaszewska

Zainteresowania naukowe: hodowla zwierząt, biologia molekularna, histologia, immunohistochemia, histochemia, techniki mikroskopowe.


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie