photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Damaziak Krzysztof

wtorek 22.10.2013

Damaziak_KrzysztofMgr inż. Damaziak Krzysztof

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

Zakład Hodowli Drobiu

E-mail: krzysiekkd12@wp.pl

Temat pracy: „Wpływ kierunku krzyżowania na wzrost, wyniki produkcyjne i jakość mięsa indyków”

Promotor: Prof. zw. dr hab. Jan Niemiec

Promotor pomocniczy: Dr Monika Michalczuk

Publikacje:

 

  • Damaziak K., Michalczuk M., Żbikowski A., 2011. Przyczyny brakowań i upadków ciężkich indyków Big-6 utrzymywanych w warunkach chowu półintensywnego. Przegląd Hodowlany, 12: 11-14.
  • Damaziak K., Michalczuk M., Kurek A., 2012. Comparsion of production performance of two genetic groups of turkeys reared in the semi-intensive system. Journal Central European Agriculture, 13: 403-415.
  • Damaziak K., Michalczuk M., Siennicka A., 2012. Effect of Turkeys genotype on results on their slaughter performance. Annals of Warsaw University of Life Science -SGGW, 51: 29-37.
  • Damaziak K., Michalczuk M., 2012. Różnice w zachowaniu indyków Big-6 i prymitywnych w warunkach chowu półintensywnego. Przegląd Hodowlany, 3-4: 20-22.
  • Damaziak K., Pietrzak D., Michalczuk M., Mroczek J., Niemiec J., 2013. Effect of genotype and sex on selected quality attributes of Turkeys meat. Archive Geflügelkunde, 77: 206-214.
  • Michalczuk M., Łukasiewicz Ł., Wnuk A., Damaziak K., Niemiec J., 2013. Wpływ dostępu do wybiegu na wyniki produkcyjne oraz wartość rzeźną kurcząt wolno rosnących Hubbard JA 957. Roczniki Naukowe PTZ, 9: 23-31.

Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie