photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Zootechnika – studia I stopnia

poniedziałek 26.09.2016

Plan studiów dla kierunku Zootechnika ZT-1S_PLANY__2019_2020

semestr I1S_1Z_Anatomia zwierząt 1S_1Z_Chemia 1S_1Z_Dobrostan zwierząt 1S_1Z_Ekonomia 1S_1Z_Embriologia_i_histologia_zwierząt 1S_1Z_Ergonomia 1S_1Z_Ochrona_własności_intelektualnej  1S_1Z_Propedeutyka zootechniczna 1S_1Z_Zoologia

semestr II

 

semestr III – Biologiczne_podstawy_żywienia Fizjologia zwierząt  Genetyka_populacji_i_metody_hodowlane   Mechanizacja_produkcji_zwierzęcej  Postawy_produkcji_roślinnej

semestr IV

semestr V – Higiena_zwierząt Hodowla_trzody_chlewnej Organizacja gospodarstwa agroturystycznego Podstawy_ekonomiki_i_marketingu  Produkcja mleka i mięsa wołowego Produkcja owczarska Rozród_psów Wykorzystanie produktów pszczelich

semestr VI

semestr VIIPodstawy przedsiębiorczości Towaroznawstwo

 

 

 

Przedmioty humanistyczne

 


Zootechnika – studia II stopnia

niedziela 25.09.2016

semestr I

semestr IIbiotechniki rozrodu_2 diagnostyka _genetyczna intensywne systemy Pracownia dyplomowa seminarium  Ameryka – kultura, religia, Dobre praktyki rolnicze

semestr III

uwaga: W semestrze II i III student składa pisemną informację o postępach w_pracy_dyplomowej do opiekuna roku (podstawa zaliczenia Pracowni dyplomowej w ramach pracy dyplomowej). Termin składania wniosków podaje Prodziekan

Przedmioty do wyboru

 

 

 

Przedmioty humanistyczne

 

 

Przedmioty prowadzone w języku obcym (w ramach zajęć z języka obcego):

angielski:

niemiecki:


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie