photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Zootechnika – studia I stopnia

poniedziałek 26.09.2016

semestr Ianatomia_zwierząt_1,  chemia_1, ekonomia_1,  embriologia i histologia zwierząt_1Ochrona_Wlasn_Intelekt_1, propedeutyka_zootechniczna_1,  statystyka_ matematyczna_1, technologia informacyjna_1,  zoologia_1, 

semestr II – genetyka_zw_2, Użytkowanie łąk i pastwisk_2,  Rozród_zw_gosp_2Biochemia_2Ekologia_2,  język_obcy_2,   Mikrobiologia 2016_2017praktyka_org_2z, zasady postępowania ze zw. dośw._2

semestr IIIbiologiczne_podstawy_żywienia_3, Dobrostan zwierząt_3, genetyka_populacji i metody hodowlane_3, mechanizacja produkcji zwierzęcej_3, podstawy_produkcji_roślinnej_3,

semestr IV – hodowla_ owiec_4, hodowla_bydła_4, hodowla_drobiu_4, pszczelnictwo_4, żywienie_zw_4, hodowla_koni_4, hodowla_zw_fut_4

semestr V – podstawy_ekonomiki i marketingu_5,   Hodowla_trzody_5Higiena_zwierząt_5

semestr VIhodowla_ryb_6, Profilaktyka_wet_ 6, Seminarium_6

semestr VIIpraktyka_hod_7z, Towaroznawstwo_7wspólna_polityka_rol_7podstawy przedsiębiorczościSeminarium_7

Przedmioty do wyboru

alternatywne systemy produkcji zwierzęcejBazy danych w hodowli zwierzątchów i hodowla psówDrobiarstwo,  Historia i Rozwój Drobiarstwa w Polsce i na Świecie,  hodowla kóz,  hydrobiologia,  jakość w analityce pasz,  nawożenie roślin paszowych,  ochrona zdrowia konia,  Organizacja gospodarstwa agroturystycznego,  organizacja produkcji zwierzęcejPrewencja i bioasekuracja w produkcji zwierzęcej, produkcja mleka i mięsa wołowego,  produkcja owczarskaprzemysłowa produkcja paszRozród psów,  techniki histologiczne w badaniach kręgowców,  technologie produkcji skór futerkowych,  Użytkowanie rekreacyjne koni,  Użytkowanie trzmieli i pszczół samotnic,  Współczesne kierunki użytkowania koni,  wybrane aspekty chowu i hodowli koni,  Wykorzystanie produktów pszczelich,  zastosowanie informatyki w hodowli zwierzątZootechnika-po-angielsku

Przedmioty humanistyczne

Ameryka Azja – kultura, religia dziedzictwo kulturowe wsi, kultura wsi polskiej, Zwierzęta w kulturze, Cywilizacyjna rola konia


Zootechnika – studia II stopnia

niedziela 25.09.2016

semestr Ianaliza instrumentalna_1doświadczalnictwo_zoot_1, metodologia_pracy_badawczej_1, globalizacja_1,  gosp_paszowa_biotech_1,  modyfikowanie_wartości,  obrót_przetwórstwo_1,  ochrona_własności_1,  relacje_człowiek_zwierzę_1,  systemy jakości_1,  Zarządzanie_gosp_1, Absolwent na rynku pracy_1,

semestr IIbiotechniki rozrodu_2, seminarium_mgr_II_2,  intensywne systemy, diagnostyka _genetyczna

semestr III – proekologiczne_metody chowu zwierząt  przedmioty do wyboru oraz seminarium mgr

uwaga: w semestrze II i III student składa pisemny wniosek informujący o postępach w realizacji_pracy_dyplomowej Termin złożenia wniosku wyznacza Prodziekan ds. Dydaktyki

Przedmioty do wyboru

akwarystyka_II_HZchow_ptaków_ozdobnych_II_HZfauna Polski_II_HZfermowy_chow_zw_płowej_II_HZ, Hodowla psów_II_HZhydrobiologia_II_HZlamy i alpaki_II_HZNutrigenomika_II_HZ,  Podstawy gospodarki łowieckiej_II_HZ Rybactwo Rekreacyjne_II_HZStandardowe i niestandardowe metody oceny jakości mleka, Światowe_systemy_użyt _bydła_II_HZ, Turystyka wiejska_II_HZ, Współczesne kier. użytkowania koni II_HZ, zanieczyszczenie środowiska a dobrostan_II_HZ, Żywienie a kondycja i ogólny stan zdrowia zwierząt_II_HZ, zasady wzajemnej zgodności

 

 

 

 

Przedmioty prowadzone w języku obcym (w ramach zajęć z języka obcego):

angielski: Bezpieczeństwo i jakośćczynna ochrona przyrody, Dobre praktyki rolnicze, GMO, Konwencja, pasze i żywienie, Praca hodowlana w praktyce, współczesne trendy w hodowli, zootechnika po angielsku,

niemiecki: Wybrane_zagadnienia_zootechniczne


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie