photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Zootechnika – studia I stopnia

poniedziałek 26.09.2016

semestr Ianatomia_zwierząt_1,  chemia_1, ekonomia_1,  embriologia i histologia zwierząt_1Ochrona_Wlasn_Intelekt_1, propedeutyka_zootechniczna_1Dobrostan_1, technologia informacyjna_1, statystyka opisowa, Zoologia_1

semestr II – genetyka_zw_2, Użytkowanie_łąk,  Rozród_zw_gosp_2, Biochemia zwierzątEkologia_2,  język_obcy_2Mikrobiologia_2018_2019 Ramowy program zajęć mikrobiologia 2018_2019,

zasady postępowania ze zw. dośw._2,  praktyka1_2

semestr IIIbiologiczne_podstawy_żywienia_3, Dobrostan_3, genetyka_populacji i metody hodowlane_3, mechanizacja produkcji zwierzęcej_3, podstawy_produkcji_roślinnej_3, Fizjologia_3

semestr IV – hodowla_ owiec_4, hodowla_bydła_4, hodowla_drobiu_4, pszczelnictwo_4, żywienie_zw_4, hodowla_koni_4, hodowla_zw_fut_4

semestr V – WFpodstawy_ekonomiki_marketingu_5,   Hodowla_trzody_5Higiena_zwierząt_5,  

semestr VIhodowla_ryb_6, Profilaktyka_wet_ 6, Seminarium_6, Pracownia dyplomowa

semestr VIIpraktyka_hod_7z, Towaroznawstwo_7wspólna_polityka_rol_7podstawy przedsiębiorczościSeminarium_7, Pracownia dyplomowa

Przedmioty do wyboru

alternatywne systemy produkcji zwierzęcej Bazy danych w hodowli zwierząt chów i hodowla psów Drobiarstwo Historia i Rozwój Drobiarstwa w Polsce i na Świecie hodowla kóz hydrobiologia, jakość w analityce pasz nawożenie roślin paszowych ochrona zdrowia konia Organizacja gospodarstwa agroturystycznego organizacja produkcji zwierzęcej, Prewencja i bioasekuracja w produkcji zwierzęcej produkcja mleka i mięsa wołowego produkcja owczarska przemysłowa produkcja pasz Rozród psów techniki histologiczne w badaniach kręgowców technologie produkcji skór futerkowych Użytkowanie rekreacyjne koni, Użytkowanie trzmieli i pszczół samotnic Współczesne kierunki użytkowania koni Wykorzystanie produktów pszczelich wybrane aspekty chowu i hodowli koni zastosowanie informatyki w hodowli zwierząt Zootechnika-po-angielsku, jazda konna, 

ptaki ozdobne

 

Przedmioty humanistyczne

dziedzictwo kulturowe wsi, kultura wsi polskiej, Zwierzęta w kulturze, Cywilizacyjna rola konia, Ameryka Azja – kultura, religia


Zootechnika – studia II stopnia

niedziela 25.09.2016

semestr Ianaliza instrumentalna_1doświadczalnictwo_zoot_1, metodologia_pracy_badawczej_1, globalizacja_1,  gosp_paszowa_biotech_1,  modyfikowanie_wartości,  obrót_przetwórstwo_1,  ochrona_własności_1,  relacje_człowiek_zwierzę_1systemy jakości_1,  Zarządzanie_gosp_1, Absolwent na rynku pracy

Harmonogram ćwiczeń Obrót i przetwórstwo, Regulamin zajęć z przedmiotu Obrót i przetwórstwo

semestr IIbiotechniki rozrodu_2, seminarium_mgr_II_2,  intensywne systemy, diagnostyka _genetyczna, Pracownia dyplomowa

semestr III – proekologiczne_metody chowu zwierząt, Pracownia dyplomowa  przedmioty do wyboru oraz seminarium mgr

uwaga: w semestrze II i III student składa pisemny wniosek informujący o postępach w realizacji_pracy_dyplomowej Termin złożenia wniosku wyznacza Prodziekan ds. Dydaktyki

Przedmioty do wyboru

Bydło mięsne Fermowy_chow_zw_płowej_II_HZ, Nutrigenomika_II_HZ,  Gospodarka łowiecka,Pasze niekonwencjonalne  Standardowe i niestandardowe metody oceny jakości mleka, HZ, Turystyka wiejska_II_HZ, Współczesne kier. użytkowania koni II_HZ, zanieczyszczenie środowiska a dobrostan_II_HZ, Żywienie a kondycja i ogólny stan zdrowia zwierząt_II_HZ,

 

 

Przedmioty humanistyczne

Ameryka  – kultura, religia Azja – kultura, religia Zwierzeta w kulturze Komercjalizacja wyników badań

 

Przedmioty prowadzone w języku obcym (w ramach zajęć z języka obcego):

angielski: Bezpieczeństwo i jakośćDobre praktyki rolnicze, Konwencja, Praca hodowlana w praktyce, współczesne trendy w hodowli, Pasze, żywienie i genetycznie modyfikowane organizmy,  zootechnika po angielsku

niemiecki: Wybrane_zagadnienia_zootechniczne


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie