photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich – studia I stopnia

piątek 13.03.2020

Plan studiów dla kierunku hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich H-1S_PLANY 2019_2020

semestr I1S_1Z_Anatomia_zwierząt 1S_1Z_Chemia 1S_1Z_Ekonomia 1S_1Z_Ergonomia  1S_1Z_Podstawy_ekologii  1S_1Z_Ochrona_własności_intelektualnej 1S_1Z_Propedeutyka_hodowli_zwierząt 1S_1Z_Zasady_postępowania_ze_zwierzętami_doświadczalnymi 1S_1Z_Zoologia_bezkręgowców

semestr II1S_2L_Embriologia_i_histologia_zwierząt, 1S_2L_Genetyka_zwierząt, 1S_2L_Metabolomika_zwierząt, 1S_2L_ Ochrona_błonkoskrzydłych_k_sem_2, 1S_2L_Podstawy_mikrobiologii, 1S_2L_Praktyka_I, 1S_2L_Zoologia_kręgowców

semestr IIIChów_i_hodowla_gatunków_łownych  Fizjologia_zwierząt Higiena_utrzymania_zwierząt_amatorskich_i_dzikich_w_niewoli Prawodawstwo w zakresie ochrony przyrody,  Zooekologia Zoogeografia Zwierzęta_w_kulturze

semestr IV –  Koń – hodowla i użytkowanie_4_k, Ochrona_błonkoskrzydłych_k_sem_4, Ochrona_ekosystemów_wodnych_k, Organizacja_hodowli_otwartej_i_zamkniętej_zwierząt_dzikich, Pies_hodowla_i_utrzymanie_4_k, Podstawy chowu zwierząt, Profilaktyka_ weterynaryjna, Zoopsychologia_k, Żywienie_zwierząt_drapieżnych, Żywienie_zwierząt_roślinożernych_i_wszystkożernych

semestr VAkwarystyka Chow_i_hodowla_zwierząt_exsitu  Kot_hodowla_i_utrzymanie Male_ssaki_chów_i_utrzymanie, Podstawy_ekonomiki_i_marketingu Ptaki_ozdobne_hodowla_i_utrzymanie Rozród psów Technologie fermentacyjne Zachowanie psów

semestr VI -Chow_zwierząt_w_zoo_6f Herpetofauna polski Ornitologia_f6 Podstawy szkolenia zwierzat Podstawy_szkolenia_zwierząt_6f_kPraktyczne aspekty entomologii Restytucja_i_czynna_ochrona_zwierząt Seminarium_6

semestr VIIOrnitologia_f7, Podstawy przedsiębiorczości Pracownia_dyplomowa_w_ramach_pracy_dyplomowej

Przedmioty do wyboru: Akwakultury ogrodowe Bazy danych w hodowli zwierząt Chiropterologia Ekologiczne metody chowu zwierząt gospodarskich Fotografia przyrodnicza Herpetologia Hodowla zwierząt laboratoryjnych Hydrobiologia Kynologia łowiecka Ochrona zdrowia koni Organizacja gospodarstwa agroturystycznego Ornitologia Parazytologia Pasożyty i drapieżniki w służbie człowieka Podstawy szkolenia zwierząt Pokarmy przemysłowe dla zwierząt towarzyszących i dzikich Praktyczne aspekty entomologii Prewencja weterynaryjna i bezpieczeństwo żywności pochodzącej od zwierząt dzikich Pszczelarstwo Rośliny paszowe Rybactwo rekreacyjne Użytkowanie rekreacyjne koni Wybrane aspekty chowu i hodowli koni Wybrane zagadnienia z biologii i hodowli bezkręgowców Zachowanie psów Zwierzęta w agroturystyce

 

 

 

 


Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich – studia II stopnia

wtorek 10.03.2020

Na studiach II stopnia prowadzone są dwie ścieżki: zwierzęta dzikie i zwierzęta towarzyszące

Przedmioty wspólne

 

1 semestr:

2S_1L_Absolwent na rynku pracy

2S_1L_Systemy jakości_cov19

2S_1L Ochr wł przem oraz prawa autorsk HiOZTiDz

2S_1LBioasekuraca zwierząt

2S_1L_Doświadczalnictwo

2S_1L_Metodologia pracy badawczej

2S_1L_Monitoring populacji zwierząt_cov19

2 semestr:

Prawo w hodowli zwierząt

Pracownia dyplomowa

Nutraceutyki i toksyny

seminarium_mag_II_2,

Ameryka – kultura, religia

Komunikacja w świecie zwierząt,

Czynna ochrona przyrody

 

3 semestr:

H2_3LEkologia i behawior wybranych gatunków ssaków

H2_3LMyślenie projektowe,

H2_3Lseminarium mgr

H2_3LPasze, żywienie i genetycznie modyfikowane organizmy

 

Ścieżka zwierzęta dzikie

1 semestr:2S_1L_Ekotoksykologia i waloryzacja środowiskaD

2 semestr: ocena_zagrożeń, gat inwazyjne i konfliktowe, Sokolnictwo i ptaki naturowe, Żywienie i baza pokarmowa

3 semestr:H2_3LPrzyroda BPN_cov19

 

Ścieżka zwierzęta towarzyszące:

1 semestr:2S_1L_Wsparcie z udziałem zwierząt

2 semestr: terapie behawioralne zwierząt, trendy w hodowli zwierząt, wspomaganie rozrodu zwierząt, Wystawy zwierząt

3 semestr: H2_3L_Wystawy psów H2_3LRezerwatowa hodowla koni_cov19

 

 

 

W semestrze II i III student składa pisemną informację o postępach w_pracy_dyplomowej do opiekuna roku (podstawa zaliczenia Pracowni dyplomowej w ramach pracy dyplomowej). Termin składania wniosków podaje Prodziekan

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie