photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich – studia II stopnia

niedziela 22.09.2019

Na studiach II stopnia prowadzone są dwie ścieżki: zwierzęta dzikie i zwierzęta towarzyszące

Przedmioty wspólne

1 semestr:

2 semestr: Prawo w hodowli zwierząt Pracownia dyplomowa nutraceutyki i toksyny, seminarium_mag_II_2, Ameryka – kultura, religia, Komunikacja w świecie zwierząt,

czynna ochrona przyrody

 

Ścieżka zwierzęta dzikie

1 semestr:

2 semestr: ocena_zagrożeń, gat inwazyjne i konfliktowe, Sokolnictwo i ptaki naturowe, Żywienie i baza pokarmowa

 

Ścieżka zwierzęta towarzyszące:

1 semestr:

2 semestr: terapie behawioralne zwierząt, trendy w hodowli zwierząt, wspomaganie rozrodu zwierząt, Wystawy zwierząt

 

W semestrze II i III student składa pisemną informację o postępach w_pracy_dyplomowej do opiekuna roku (podstawa zaliczenia Pracowni dyplomowej w ramach pracy dyplomowej). Termin składania wniosków podaje Prodziekan

 


Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich – studia I stopnia

sobota 24.09.2016

Plan studiów dla kierunku hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich H-1S_PLANY 2019_2020

semestr I – 1S_1Z_Anatomia_zwierząt 1S_1Z_Chemia 1S_1Z_Ekonomia 1S_1Z_Ergonomia  1S_1Z_Podstawy_ekologii  1S_1Z_Ochrona_własności_intelektualnej 1S_1Z_Propedeutyka_hodowli_zwierząt 1S_1Z_Zasady_postępowania_ze_zwierzętami_doświadczalnymi 1S_1Z_Zoologia_bezkręgowców

semestr II –

semestr III – Chów_i_hodowla_gatunków_łownych  Fizjologia_zwierząt Higiena_utrzymania_zwierząt_amatorskich_i_dzikich_w_niewoli Prawodawstwo w zakresie ochrony przyrody Zooekologia Zoogeografia Zwierzeta_w_kulturze

semestr IV –

semestr V – Akwarystyka Chow_i_hodowla_zwierząt_exsitu  Kot_hodowla_i_utrzymanie Male_ssaki_chów_i_utrzymanie Ornitologia Podstawy_ekonomiki_i_marketingu Ptaki_ozdobne_hodowla_i_utrzymanie Rozród psów Technologie fermentacyjne Zachowanie i szkolenie psów

semestr VI –

semestr VII – Podstawy przedsiębiorczości Pracownia_dyplomowa_w_ramach_pracy_dyplomowej

 

 

 

 

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie