photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich – studia I stopnia

sobota 24.09.2016

Plan studiów dla kierunku hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich H-1S_PLANY 2019_2020

semestr I –

semestr II –

semestr III –

semestr IV –

semestr V –

semestr VI –

semestr VII –

 

Przedmioty do wyboru

 

Przedmioty humanistyczne

 


Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich – studia II stopnia

czwartek 22.10.2015

Studia II stopnia trwają 3 semestry (90 ECTS). W planie wyodrębnione są dwie ścieżki: zwierzęta dzikie i zwierzęta towarzyszące

Początek zajęć: studia stacjonarne – semestr letni, studia niestacjonarne w trybie zaocznym – semestr zimowy

Przedmioty wspólne:

 

 

Ścieżka zwierzęta dzikie:

Ścieżka zwierzęta towarzyszące:

fakultety:

Przedmioty humanistyczne:

 

 

Przedmioty prowadzone w języku obcym:

Język angielski:

 

 

W semestrze II i III student składa pisemną informację o postępach w_pracy_dyplomowej do opiekuna roku (podstawa zaliczenia Pracowni dyplomowej w ramach pracy dyplomowej). Termin składania wniosków podaje prodziekan

 


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie