photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Bioinżynieria zwierząt – studia I stopnia

poniedziałek 19.12.2016

Plan studiów Bioinżynieria zwierząt BW-1S_PLANY_2019_2020

semestr I

semestr II –

semestr III

semestr IV

semestr V

 

semestr VI

semestr VII

Przedmioty do wyboru

 


Bioinżynieria zwierząt – studia II stopnia

semestr I:

semestr II:

semestr III:

 

 

Uwaga: w semestrze II i III student składa do prodziekana ds. dydaktyki pisemną informację o postępach w_pracy_dyplomowej.

Termin składania wniosków wyznacza prodziekan ds. dydaktyki


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie