photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Bioinżynieria zwierząt – studia I stopnia

sobota 14.03.2020

Plan studiów Bioinżynieria zwierząt BW-1S_PLANY_2019_2020

semestr I –  1S_1Z_Biologia komórki zwierzęcej 1S_1Z_Chemia ogólna  1S_1Z_1S_1Z_Ergonomia  Fizyka  1S_1Z_Histologia i embriologia   1S_1Z_Ochrona_własności_intelektualnej 1S_1Z_ Podstawy techniki 1S_1Z_Wstęp do biologii i bioinżynierii zwierząt użytkowych   1S_1Z   Zoologia ogólna

semestr II – 1S_2L_Anatomia_zwierząt, 1S_2L_Biofizyka_k, 1S_2L_Chemia organiczna, , 1S-2L_Ekonomia,  1S_2L_Genetyka zwierząt, 1S_2L_Podstawy nanobiotechnologii  1S_2L_Zwierzęta w kulturze i sztuce

semestr IIIBiochemia_eksperymentalna Biologia mikroorganizmów Fizjologia zwierząt Techniki_w_biologii_molekularnej

semestr IVBioinformatyka, Biomatematyka,Immunologia_k,Inżynieria_biomolekuł_4_kł, Inżynieria genetyczna, Podstawowa_praktyka_laboratoryjna, Podstawy nanobiotechnologii, Technologie_fermentacyjne

semestr V -Bioinżynieryjne zagospodarowanie odpadów z produkcji zwierzęcej Biotechnika rozrodu Metody_instrumentalne_stosowane_w_bioinżynierii_zwierząt Podstawy przedsiębiorczości Projektowanie badań modelowych Techniki_diagnostyczne Toksykologia środowiska

 

semestr VI -Alternatywne_metody_oceny_ksenobiotyków_f6 Bioinżynieria_pasz_i_żywności, Biotechniki_rozrodu_zwierząt_f6, Hodowle_in_vitro_6f, Inżynieria_gamet_i_zarodków_f6, Inżynieria_przeciwciał_monoklonalnych_f6, Parazytologia_molekularna_f6, Podstawy_patofizjologii_f6 ,Projektowanie_zwierząt_transgenicznych_f6, Seminarium_inżynierskie

semestr VII – Biologia_komórek_nowotworowych Biologiczne_i_molekularne_podstawy_bioróżnorodności Elektrofizjologia Immunogenetyka Inżynieria nanobiotechnologiczna Nienaturalna_natura_nauki  Pracownia_dyplomowa_w_ramach_pracy_dyplomowej Procesy_śmierci_komórki Techniki diagnostyczne w immunologii

 Przedmioty do wyboru

semestr 5 – Biologia zwierząt użytkowych Biomateriały Biotechniki rozrodu zwierząt Nanosystemy Techniki diagnostyczne w immunologii Technologie liposomowe Wirusologia molekularna

semestr 6 – Alternatywne metody oceny ksenobiotyków Białkowe regulatory ekspresji genów Bioinżynieryjne zagospodarowanie odpadów z produkcji zwierzęcej Bionika Bioocena produktów biotechnologicznych Cytogenetyka Genetyka populacji Immunogenetyka Inżynieria gamet i zarodków Inżynieria przeciwciał monoklonalnych Mikrobiologia kliniczna Nutriterapia Parazytologia molekularna Podstawy patofizjologii Projektowanie zwierząt transgenicznych Techniki bioindykacyjne Technologie produkcji zwierzęcej

semestr 7 – Badania in vivo Bioinżynieryjne techniki w produkcji szczepionek Biologia komórek macierzystych Biologiczne i molekularne podstawy bioróżnorodności Inżynieria nanobiotechnologiczna Procesy śmierci komórki Techniki histologiczne w badaniach kręgowców Uszkodzenia i naprawa DNA

Przedmioty humanistyczne –


Bioinżynieria zwierząt – studia II stopnia

środa 11.03.2020

semestr I

2S_1L_Cytofizjologia

2S_1L_Kancerogeneza

2S_1L_Komórki macierzyste_cov19

2S_1L_Techniki histochemiczne i immunochemiczne

2S_1L_Zastosowanie statystyki w bioinżynierii

2S_1LOdżywianie funkcjonalne

2S_1L_Myślenie projektowe i komercjalizacja_cov19

2S_1L_Komercjalizacja badan_cov19

semestr II

Badania podstawowe i przedkliniczne biomolekuł

Biomateriały i bionika

Fizjlogia Prokaryota

Histologia Zwierząt

Inżynieria tkankowa

Seminarium mgr H2S

Technologie liposomowe

Zasady planowania i przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach

semestr III

2S_3L_Wprowadzenie-do-analizy-danych-biologicznych_cov19

2S_3L_Analiza bioobrazowania

2S_3Lseminarium mgr

 

 

Uwaga: w semestrze II i III student składa pisemną informację o postępach w_pracy_dyplomowej  do opiekuna roku (podstawa zaliczenia Pracowni dyplomowej w ramach pracy dyplomowej). Termin składania wniosków podaje Prodziekan

 

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie