photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Bioinżynieria zwierząt – studia I stopnia

poniedziałek 19.12.2016

Plan studiów Bioinżynieria zwierząt BW-1S_PLANY_2019_2020

semestr I –  1S_1Z_Biologia komórki zwierzęcej 1S_1Z_Chemia ogólna  1S_1Z_1S_1Z_Ergonomia  Fizyka  1S_1Z_Histologia i embriologia   1S_1Z_Ochrona_własności_intelektualnej 1S_1Z_ Podstawy techniki 1S_1Z_Wstęp do biologii i bioinżynierii zwierząt użytkowych   1S_1Z   Zoologia ogólna

semestr II – 

semestr IIIBiochemia_eksperymentalna Biologia mikroorganizmów Fizjologia zwierząt Techniki_w_biologii_molekularnej

semestr IV

semestr V -Bioinżynieryjne zagospodarowanie odpadów z produkcji zwierzęcej Biotechnika rozrodu Metody_instrumentalne_stosowane_w_bioinżynierii_zwierząt Podstawy przedsiębiorczości Projektowanie badań modelowych Techniki_diagnostyczne Toksykologia środowiska

 

semestr VI

semestr VII – Biologia_komórek_nowotworowych Biologiczne_i_molekularne_podstawy_bioróżnorodności Elektrofizjologia Immunogenetyka Inżynieria nanobiotechnologiczna Nienaturalna_natura_nauki  Pracownia_dyplomowa_w_ramach_pracy_dyplomowej Procesy_śmierci_komórki Techniki diagnostyczne w immunologii

 

 


Bioinżynieria zwierząt – studia II stopnia

semestr I:

semestr II: Badania podstawowe i przedkliniczne biomolekuł_Z Biomateriały i bionika_Z Fizjlogia Prokaryota_Z Histologia Zwierząt_Z Inżynieria tkankowa_Z Seminarium mgr_Z Technologie liposomowe_Z Zasady planowania i przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach_Z

semestr III:

 

 

Uwaga: w semestrze II i III student składa do prodziekana ds. dydaktyki pisemną informację o postępach w_pracy_dyplomowej.

Termin składania wniosków wyznacza prodziekan ds. dydaktyki


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie