photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Bioinżynieria zwierząt

środa 16.03.2016

Efekty kształcenia – studia I stopnia – efekty kształcenia-Bioinżynieria_zw_I

Efekty kształcenia – studia II stopnia – efekty_kształcenia_ Bioinżynieria_zw_II


Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Efekty kształcenia – studia I stopnia – efekty kształcenia_HiOZTiD_I

Efekty kształcenia – studia II stopnia – efekty kształcenia HiOZTiD II


Zootechnika

Efekty kształcenia – studia I stopnia – efekty kształcenia-Zootechnika_I

Efekty kształcenia – studia II stopnia – efekty_kształcenia_Zootechnika_II


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie