photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Bioinżynieria zwierząt

środa 29.04.2015

Studia I stopnia stacjonarne

Kwalifikacja: matematyka lub chemia lub fizyka lub biologia (pkt. SGGW x 0,7) oraz język angielski (pkt. SGGW x 0,3)

Limit miejsc: 60 osób

Początek zajęć: semestr zimowy

 

Szczegółowe informacje na temat zasady rekrutacji na SGGW znajdują się na stronie: www.maturzysta.sggw.pl


Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Studia I stopnia

Kwalifikacja: biologia lub chemia lub matematyka

Studia stacjonarne – początek zajęć: semestr zimowy

Limit miejsc: 60 osób

Studia niestacjonarne – początek zajęć: semestr zimowy

Limit miejsc: 60 osób

 

Studia II stopnia

kwalifikacja (bez różnic programowych): absolwenci studiów I stopnia kierunków: Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, Zootechnika, Leśnictwo

Studia stacjonarne – początek zajęć: semestr letni 2016r.

Studia niestacjonarne – początek zajęć: semestr zimowy 2016r.

Szczegółowe informacje na temat zasady rekrutacji na SGGW znajdują się na stronie: www.maturzysta.sggw.pl


Zootechnika

Studia I stopnia

Kwalifikacja: biologia lub chemia lub matematyka

Studia stacjonarne – początek zajęć: semestr zimowy

Limit miejsc: 120 osób

Studia niestacjonarne – początek zajęć: semestr zimowy

Limit miejsc: 80 osób

Studia II stopnia

kwalifikacje (bez różnic programowych): absolwenci studiów I stopnia na kierunkach: Zootechnika, Rolnictwo, Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich.

Studia stacjonarne – początek zajęć: semestr letni 

Studia niestacjonarne – początek zajęć: semestr zimowy

Szczegółowe informacje na temat zasady rekrutacji na SGGW znajdują się na stronie: www.maturzysta.sggw.pl


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie