photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Bioinżynieria zwierząt

poniedziałek 23.09.2019

Forma: tylko studia stacjonarne!

Studia I stopnia

Kwalifikacja: matematyka lub chemia lub fizyka lub biologia (pkt. SGGW x 0,7) oraz język angielski (pkt. SGGW x 0,3)

Limit miejsc: 60 osób

Początek zajęć: semestr zimowy

Studia II stopnia stacjonarne

Kwalifikacja: absolwenci studiów I stopnia na kierunkach: Bioinżynieria zwierząt oraz innych kierunków

Limit miejsc: 45 osób

Początek zajęć: semestr letni

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji: www.maturzysta.sggw.pl


Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

czwartek 19.09.2019

Studia I stopnia

Kwalifikacja: biologia lub chemia lub matematyka

Studia stacjonarne – początek zajęć: semestr zimowy

Limit miejsc: 60 osób

Studia niestacjonarne – początek zajęć: semestr zimowy

Limit miejsc: 45 osób

Studia II stopnia

Kwalifikacja: absolwenci studiów I stopnia kierunków: Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, Zootechnika oraz innych kierunków

Studia stacjonarne – początek zajęć: semestr letni

Limit miejsc: 32 osoby

Studia niestacjonarne – początek zajęć: semestr zimowy

Limit miejsc: 20 osób

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji: www.maturzysta.sggw.pl


Zootechnika

poniedziałek 16.09.2019

Studia I stopnia

Kwalifikacja: biologia lub chemia lub matematyka

Studia stacjonarne – początek zajęć: semestr zimowy

Limit miejsc: 90 osób

Studia niestacjonarne – początek zajęć: semestr zimowy

Limit miejsc: 45 osoby

Studia II stopnia

Kwalifikacja: absolwenci studiów I stopnia na kierunkach: Zootechnika, Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich oraz innych kierunków

Studia stacjonarne – początek zajęć: semestr letni

Limit miejsc: 60 osób

Studia niestacjonarne – początek zajęć: semestr zimowy

Limit miejsc: 20 osób

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji: www.maturzysta.sggw.pl


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie