photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Kategoria B+ w obrębie dyscypliny Zootechnika i rybactwo

poniedziałek 1.08.2022

sggw_budynek23-1Kategoria B+ w obrębie dyscypliny Zootechnika i rybactwo

Informujemy, że zgodnie z decyzją nr 726/405/2022  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 lipca 2022 roku, Instytut Nauk o Zwierzętach otrzymał kategorię B+, w obrębie dyscypliny Zootechnika i rybactwo. Dziękujemy wszystkim pracownikom Instytutu za aktywne podejmowanie działań naukowych oraz nawiązywanie współpracy z otoczeniem gospodarczym. Szczególne podziękowania kierujemy do osób zaangażowanych w bezpośrednie przygotowanie raportu, Kierownikom Jednostek,  Redaktorom Bazy Wiedzy, dr hab. Joannie Gruszczyńskiej, prof. SGGW, dr. Robertowi Kasprzakowi, mgr Agnieszce Serwatce oraz prof. dr hab. Wandzie Olech-Piaseckiej i dr hab. Kamili Puppel, prof. SGGW.

W imieniu Pracowników Instytutu Nauk o Zwierzętach chcemy podziękować Prof. dr. hab. Jarosławowi Kurkowi, mgr Beacie Grzesiak oraz całemu Zespołowi Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW za owocną współpracę.

Dyrektorzy

Dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW

Dr hab. Monika Michalczuk, prof. SGGW


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie