photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Szkolenie z zakresu wiedzy o dyskryminacji

środa 29.06.2022

WAZNE1

Szanowni Państwo,

poniżej link.

SZKOLENIE OBOWIĄZUJE WSZYSTKICH STUDENTÓW WHBIOZ!

W związku z realizowaną w SGGW polityką równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji oraz wprowadzeniem w naszej Uczelni Planu Równości Płci na lata 2022-2025 (zgodnie z Zarządzeniem Nr 141 Rektora SGGW z dnia 31 grudnia 2021 r.) studenci i studentki SGGW mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniu w zakresie wiedzy na temat dyskryminacji, w tym dyskryminacji ze względu na płeć molestowania i molestowania seksualnego, umiejętności rozpoznawania tych zjawisk i reagowania na nie oraz procedur przyjętych w Uczelni.

 

https://forms.office.com/r/hs3Mr9AArw

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie