photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Wizyta studentów w gospodarstwie rolnym Lauks Rumian

poniedziałek 13.06.2022

IMG_20220607_200734W dniu 3 czerwca 2022 r. studenci kierunku Organic Agriculture and Food Production prowadzonym na Wydziale Rolnictwa i Ekologii SGGW w ramach przedmiotu „Livestock production in organic farming” oraz Erasmus w ramach przedmiotu „Livestock farming and product quality in organic system” uczestniczyli w zajęciach w gospodarstwie rolnym Lauks Rumian Państwa Agnieszki Prochal i Piotra Rydla (prezesa Związku Hodowców Polskiego Bydła Czerwonego). Pan Piotr oprowadził studentów po gospodarstwie i z ogromną pasją opowiedział o swoich doświadczeniach związanych z chowem i hodowlą zwierząt gospodarskich oraz o innowacjach, które wprowadził do gospodarstwa. W gospodarstwie utrzymywane jest polskie bydło czerwone w całorocznym systemie pastwiskowym, koniki polskie oraz owce trzech ras rodzimych: pomorska, olkuska i świniarka. Stosowany jest tutaj nisko nakładowy system żywienia zimowego – bale grazing. Polega on na udostępnianiu zwierzętom całych bel siana ze słomą bezpośrednio na kwatery pastwiskowe. Bele rozkłada się równomiernie na powierzchni kwatery, tak aby pokryć całą jej powierzchnię. Niezjedzona pasza wraz z odchodami zwierząt stanowią wartościowy nawóz, z którego na ziemi  tworzy się warstwa ochraniająca glebę i wzbogacającą ją w korzystną mikrobiotę. Gospodarstwo o powierzchni ponad 300 ha stanowi atrakcyjny kompleks różnych siedlisk z dużą bioróżnorodnością – łąki z bogatą szatą roślinną i sąsiedztwo lasów. Warto tu chociażby wspomnieć o stanowisku storczyka – kukułki plamistej Dactylorhiza maculata (L). W wielu miejscach stworzono zbiorniki wodne stanowiące system mikroretencji, które przyciągają dzikie gatunki zwierząt (ptaki, płazy), w tym cenne przyrodniczo i rzadko występujące w Polsce. Dzięki temu taka działalność ściśle wpisuje się w założenia ekologicznego gospodarowania – w zgodzie z naturą. Studenci mieli okazję poznać wiele przykładów roli zwierząt gospodarskich żyjących w symbiozie z naturą.  Serdecznie dziękujemy Panu Piotrowi za poświęcony czas i odpowiedzi na zadawane przez studentów pytania.

 

 

IMG_20220607_154952 IMG_20220607_130032
IMG_20220607_134400 IMG_20220607_143219
IMG_20220607_153644  IMG_20220607_130029

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie