photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Studenci WHBiOZ i Erasmus + na zajęciach w ZOO

poniedziałek 6.06.2022

Logo-ZOO-scaledW dniu 3 czerwca 2022 r. studenci kierunku Bioinżynieria Zwierząt studia IIo w ramach przedmiotu „Dobre praktyki hodowlane” oraz studenci z programu wymiany studenckiej Erasmus+ z przedmiotu „Animal Production and Management” uczestniczyli w zajęciach w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym. W części teoretycznej zajęcia dotyczyły zaangażowania stołecznego Ogrodu Zoologicznego w programy ochrony gatunków EEP (Europejski Program Hodowli Zwierząt Zagrożonych Wyginięciem) i program ESB (Europejski Program Hodowli w oparciu o Księgę Rodowodową). Praktyczna część zajęć obejmowała zagadnienia dotyczące żywienia i utrzymania słoni afrykańskich w warunkach ogrodu zoologicznego. Studenci poznali główne założenia ochrony tego gatunku oraz zasady funkcjonowania ogrodów zoologicznych w ramach wyżej wspomnianych programów. Podczas części praktycznej studenci towarzyszyli w codziennej pracy opiekunów słoni naszego ogrodu zoologicznego – posprzątali wybieg, przygotowali i umieścili w trudnodostępnych miejscach pasze i różnego rodzaju smakołyki, tak by słonie w ramach urozmaiconego rytmu dobowego mogły znaleźć ukryte w różnych miejscach smaczki. Na zakończenie zajęć mogli wziąć udział w okresowych pomiarach biometrycznych samca słonia – Leona.  Szczególnie podziękowania w imieniu naszym oraz studentów składamy Kierownikowi Hodowlanemu Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego Panu mgr inż. Bartoszowi Nadolskiemu za interesujące poprowadzenie zajęć dla studentów oraz Pani inż. Patrycji Kasprzak za poprowadzenie praktycznych zajęć w słoniarni Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. 

IMG_20220603_102552
IMG_20220603_115229
IMG_20220603_115305
IMG_20220603_115327
IMG_20220603_123401
IMG_20220603_130516
IMG_20220603_123541

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie