photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


ODBiÓR DYPLOMÓW – INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW OD 1.07.2021

poniedziałek 16.08.2021

dyplom-szkolne-klimaty-netprint

W związku z powtarzającymi się pytaniami absolwentów SGGW dotyczącymi wydawania dyplomów ukończenia studiów oraz ich duplikatów, a kierowanymi do Biura Organizacyjnego, uprzejmie przypominam, że obecnie tymi sprawami zajmuje się utworzony w Biurze Spraw Studenckich Zespół Dokumentacji Studiów. Informacje na temat sposobu odbioru dyplomu oraz dane kontaktowe do ww. Zespołu znajdują się na stronie SGGW pod linkiem:

https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/studia/informacje-praktyczne-dla-studentow/odbior-dyplomu-ukonczenia-studiow/


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie