photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich – zapraszamy na studia!

środa 3.02.2021

IMG_2811

Studiując u nas zdobędziesz wiedzę z zakresu hodowli, warunków utrzymania oraz żywienia zwierząt, bioróżnorodności, problematyki ochrony in situ i ex situ gatunków ginących.

W programie studiów m.in.: chemia, metabolomika, zoologia, anatomia i fizjologia zwierząt, żywienie zwierząt towarzyszących i dzikich, zarządzanie populacjami, restytucja i ochrona zwierząt, chów, utrzymanie oraz dobrostan zwierząt towarzyszących i dzikich, zoopsychologia.

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich to kierunek obejmujący zagadnienia dotyczące hodowli zwierząt towarzyszących i dzikich, ekologii i zoopsychologii.

Co po studiach inżynierskich (I stopnia)? Zapraszamy oczywiście na 3. semestralne studia magisterskie (II stopnia).

Perspektywy zawodowe:

  •  instytuty i organizacje działające w obszarze ochrony środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt),
  • firmy usługowe i paszowe,
  • związki hodowców,
  • ogrody zoologiczne,
  • schroniska dla zwierząt,
  • ośrodki rehabilitacji dzikich zwierząt,
  • placówki naukowo-badawcze.

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie