photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Bioinżynieria zwierząt – zapraszamy na studia!

środa 3.02.2021

IMG_2810Studiując u nas zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu funkcjonowania organizmów zwierzęcych na poziomie molekularnym, tkankowym i ogólnym. Poznasz również tajniki wiedzy z zakresu nanonauk i nanobiotechnologii oraz wykorzystania narzędzi bioinformatycznych.

W programie studiów m.in.: matematyka, chemia, zoologia, anatomia i fizjologia zwierząt, genetyka, techniki biologii molekularnej, biologia mikroorganizmów, histologia i embriologia, inżynieria genetyczna, toksykologia środowiska, hodowla in vitro oraz bioinformatyka.

Bioinżynieria zwierząt to kierunek obejmujący interdyscyplinarne zagadnienia z zakresu zastosowania najnowszych metod inżynierii genetycznej w pracy laboratoryjnej na organizmach zwierzęcych.

Co po studiach inżynierskich (I stopnia)? Zapraszamy oczywiście na 3. semestralne studia magisterskie (II stopnia).

Perspektywy zawodowe:

  • przemysł biotechnologiczny zajmujący się produkcją substancji bioaktywnie czynnych wykorzystywanych w medycynie, farmacji, weterynarii i produkcji zwierzęcej,
  • laboratoria diagnostyczne i analityczne, stosujące w badaniach modele zwierzęce
  • przemysł nanobiotechnologiczny,
  • jednostki naukowo-badawcze, edukacyjne, kontrolne, rządowe, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt i regulacji dotyczących pasz i żywności.

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie