photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Nowopowołani Kierownicy Katedr i Zakładów w INZ

środa 13.01.2021

logoWNZInformujemy, że JM Rektor SGGW powołał na kierowników jednostek INZ w kadencji 2021-2024 następujące osoby:

Zastępca Dyrektora INZ: dr hab. Monika Michalczuk, prof. SGGW

Kierownik Katedry Hodowli Zwierząt: dr hab. Kamila Puppel, prof. SGGW

Kierownik Katedry Genetyki i Ochrony Zwierząt: dr hab. Wiesław Świderek

Kierownik Katedry Biologii Środowiska Zwierząt: dr hab. Ewa Skibniewska, prof. SGGW

Kierownik Samodzielnej Pracowni Żywienia Zwierząt: dr hab. Tomasz Niemiec, prof. SGGW

Kierownik Samodzielnego Zakładu Ichtiologii i Biotechnologii w Akwakulturze: dr inż. Małgorzata Rzepkowska

Kierownik Samodzielnej Pracowni Pszczelnictwa: dr hab. Beata Madras-Majewska, prof. SGGW


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie