photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Gość na Wydziale – firma Gobarto S.A.

wtorek 12.01.2021

unnamedW dniu 11.01.2021r. gościliśmy w ramach zajęć z przedmiotu „Intensywne systemy w produkcji zwierzęcej” dla studentów studiów magisterskich na kierunku zootechnika Pana dr Pawła Spyrkę, Dyrektora ds. rozwoju trzody chlewnej firmy Gobarto S.A. W pierwszej części zajęć Pan dr Paweł Spyrka poruszył bardzo ważne zagadnienia dotyczące rozrodu świń, w tym prawidłowego przygotowania lochy do zabiegu inseminacji i właściwego jego przebiegu. W drugiej części zajęć tematem wiodącym była produkcja trzody chlewnej w programie Antibiotic Free. Pan doktor wyjaśnił działanie antybiotyków w terapii leczenia świń na przykładzie różnych państw europejskich zwracając uwagę na ich związek z opornością patogenów na antybiotyki stosowane w medycynie ludzkiej. Omawiając program Antibiotic Free nasz gość wskazywał na konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów, aby wyprodukować wieprzowinę wolną od pozostałości antybiotyków. Zwrócił uwagę, że jedynie stosując prawidłowy wybór genotypu świń, ograniczoną liczbę świń na fermie, stałe monitorowanie statusu zdrowotnego zwierząt, wysoki reżim bioasekuracyjny, wydłużenie laktacji i odsadzanie cięższych prosiąt, zwiększenie liczby stosowanych szczepień i akceptację dla zwiększonej liczby upadków można wyprodukować wolne od antybiotyków, liczne i wyrównane partie warchlaków do tuczu w Polsce, ograniczając ich import z krajów UE. Pan dr Paweł Spyrka podkreślał, że podstawą do produkcji świń w Polsce jest rzetelna wiedza producentów i hodowców, ich doświadczenie, wzajemna współpraca i korzystna cena warchlaka, która decyduje o opłacalności produkcji.


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie