photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Gość na Wydziale- firma Trouw Nutrition Polska

czwartek 7.01.2021

trouw-nutrition-logoW dniu 4.01.2021r. gościliśmy na zajęciach z przedmiotu „Intensywne systemy w produkcji zwierzęcej” dla studentów studiów II stopnia na kierunku zootechnika konsultanta ds. technicznych firmy Trouw Nutrition Polska, Pana mgr inż. Wojciecha Dzienisiewicza. Zapoznał on studentów ze specyfiką produkcji wyspecjalizowanych dodatków paszowych i wysokiej jakości premiksów dla trzody chlewnej produkowanych w Trouw Nutrition Polska oraz omówił autorski program „Life Start”. Celem tego programu jest zwiększenie wykorzystania potencjału zwierząt gospodarskich i wspomaganie producentów prosiąt w odchowie młodych. Pan Wojciech Dzienisiewicz zwrócił szczególną uwagę na mleczność loch, która nie wzrasta tak szybko jak potrzeby pokarmowe coraz liczniejszych miotów, co przekłada się na niedobór mleka. Program „Life Start” poprzez odpowiednio dobrane żywienie i zarządzanie miotem niweluje różnice w masie prosiąt w dniu urodzenia oraz wspiera słabsze prosięta. Pan mgr Wojciech Dzienisiewicz wykazał, że masa urodzeniowa prosiąt nie jest czynnikiem limitującym, bo ważniejszy jest pierwszy tydzień po odsadzeniu, który determinuje późniejszą wydajność zwierząt. Studenci zapoznali  się także z historią firmy Trouw Nutrition Polska, perspektywami rozwoju branży dodatków i premiksów paszowych w kraju oraz na świecie, dodatkowo poznali zaplecze naukowe przy wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w żywieniu różnych gatunków zwierząt gospodarskich i pets.

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie