photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Goście na Wydziale: firma Prokurent i Big Dutchmann

czwartek 7.01.2021

NoweW dniu 7.01.2021r. gościliśmy na zajęciach z przedmiotu „Intensywne systemy w produkcji zwierzęcej” dla studentów studiów magisterskich kierunku zootechnika, Pana Piotra Włodawca, radcę prawnego z kancelarii Prokurent, który zapoznał studentów z przepisami prawnymi dotyczącymi prowadzenia gospodarstwa zajmującego się produkcją trzody chlewnej. Pan mec. Piotr Włodawiec jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UW, po aplikacji radcowskiej oraz studiach podyplomowych z zakresu prawa rynków kapitałowych. Jest cenionym ekspertem w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy, rynku rolnego oraz paszowego, specjalistą w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych w szczególności z branży rolno-spożywczej i edukacyjnej. Zapoznał studentów z zagadnieniami prawa i obrotu trzoda chlewną, warunkami reklamacji w przypadku, kiedy zakupione zwierzę nie spełnia określonych wcześniej wymagań. Ciekawym zagadnieniem była tematyka związana z  wadami fizycznymi sprzedawanych i/lub zakupionych świń oraz statusem rolnika jako konsumenta i/lub przedsiębiorcy.

W dniu 7.01.2021r. gościliśmy na Wydziale przedstawiciela firmy Big Dutchman Pana Artura Balcerowiaka, Dyrektora Sprzedaży, który uczestniczył w zajęciach z przedmiotu „Intensywne systemy w produkcji zwierzęcej” dla studentów studiów magisterskich kierunku zootechnika. Pan Artur Balcerowiak przedstawił historię firmę Big Dutchman, jej aktualną działalność w Polsce i na świecie oraz zapoznał studentów z technologiami nowoczesnego chowu świń. Prezentacja dotyczyła m.in. oferty firmy Big Dutchman obejmującej kompleksowe planowanie ferm trzody chlewnej i podstawowych systemów w nich działających, takich jak klimat pomieszczeń (wentylacja, ogrzewanie, chłodzenie), systemy żywienia i pojenia, wygradzania i podłóg oraz wspomagania zarządzania stadem, a także żywienia multifazowego tuczników (wysokie przyrosty masy ciała, niższe zużycie paszy, poprawa jakości tusz wieprzowych), liczne ułatwienie dla sterowania systemem wentylacji w chlewniach (ClimatePro), żywieniem loch (CallmaticPro i EasySliderPro), automatycznym ważeniem tuczników (TriSort). Na koniec zajęć studenci obejrzeli film o nowo wybudowanej fermie świń w Polsce, o planowanej rocznej produkcji 180 000 warchlaków.


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie